Predmetnik

Modul se izvaja v študijskem letu:
  • 2018/2019
  • 2019/2020 (izvedba v prvem semestru pri najmanj 10 vpisanih, pri od 5 do 9 vpisanih se izvedejo konzultacije v obsegu 50 odstotkov predvidenih kontaktnih ur)
  • 2023/2024

Modul: USTAVNO PRAVO

Z. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

 

 

SDŠ

Ure skupaj

ECTS

P

S

V

KV

D

1.

Ustavno sodišče in ustavni spor

Igor Kaučič

15

5

20

60

100

4

2.

Volitve in volilni spor

Franci Grad

15

5

20

60

100

4

3.

Mednarodno in evropsko varstvo človekovih pravic

Saša Zagorc

15

5

20

60

100

4

4.

Nacionalno varstvo človekovih pravic

Ciril Ribičič

15

5

20

60

100

4

5.

Specialistična naloga

 

200

200

8

SKUPAJ

60

20

80

440

600

24

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115