Manet

NOVE OBLIKE DELA
    THE BALKAN CONFLICT AND ITS SOLUTIONS - CREATING CONDITIONS FOR PEACE, STABILITY AND DEVELOPMENT IN THE WESTERN BALKANS
     
    PRAVICA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
     
    PRELUDIJ DEMOKRACIJE
     
    MALEFIČNE SVOBOŠČINE LJUBLJANČANOV
     
     
J.H.H. Weiler USTAVA EVROPE
     
     Erik Kerševan UPRAVA IN SODNI NADZOR
     
     CORPORATE GOVERNANCE V SLOVENIJI
     
     SLOVENSKO PRAVO IN GOSPODARSTVO OB VSTOPU V EU
     
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115