NovostiKazalo in predgovor
urednica: dr. Bruna Žuber

GLAVNA OBRAVNAVA PRED UPRAVNIM SODNIKOM

V založbi Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani smo izdali znanstveno monografijo z naslovom Glavna obravnava pred upravnim sodnikom. Urednica monografije je dr. Bruna Žuber. Avtorji prispevkov v znanstveni monografiji so: Romana Berčič, Robert Golobinek, dr. Erik Kerševan, Špela Lovšin, dr. Rajko Pirnat, dr. Jadranka Sovdat, Katja Štemberger in dr. Bruna Žuber. Stvarno kazalo v monografiji sta izdelala Marjanca Ambrožič in Tilen Majnik.

Glavna obravnava - opis knjige

Založnik/izdajatelj: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.
Cena 45 EUR


    dr. Damjan Korošec, dr. Katja Filipčič, Stojan Zdolšek
    strokovni koordinator projekta: Boštjan Koritnik
   
     VELIKI ZNANSTVENI KOMENTAR POSEBNEGA DELA KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1)

 


V založbi Uradni list RS so skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani izdali 1.knjigo Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), urednikov dr. Katje Filipčič, dr. Damjana Korošca in Stojana Zdolška s skupaj 47 avtorji. Knjiga obsega komentar posebnega dela KZ-1, ki vključuje 291 členov, na skupaj več kot 3000 straneh.
Več informacij o knjigi na strani Uradnega lista

mag. Aleksander Igličar, prof. dr. Marko Hočevar, izr. prof. dr. Maja Zaman Groff

OSNOVE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA PRAVNIKE

Računovodstvo je jezik poslovanja, ki različnim interesnim skupinam omogoča razumevanje poslovanja podjetij, tako njihovega premoženjskega in finančnega položaja kot tudi gospodarske in finančne uspešnosti njihovega poslovanja. Če računovodstva ne razumemo, bistveno težje spremljamo poslovanje podjetja. V knjigi Osnove računovodskih izkazov za pravnike so predstavljene osnove temeljnih računovodskih izkazov – bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov – in gospodarskih kategorij, ki jih prikazujejo. Vsebina je zapisana v jeziku, razumljivem pravnikom, in pojasnjena s številnimi primeri.
 
Kazalo in predgovor

Založnik/izdajatelj: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Cena: 24 evrov
Franjo Štiblar, Lana K. Gotvan

SLOVENSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

Obravnave slovenske infrastrukture v njeni celovitosti pri nas manjka. Ob teoretičnem in normativnem delu so pomembni konkretni infrastrukturni projekti, ki jih 13 predstavi knjiga Slovenski infrastrukturni projekti za prihodnost. Gre za konkretne projekte investicij v slovensko infrastrukturo, knjiga pa predstavlja poseben del projektne analize slovenske infrastrukture, katere splošen del je v obliki znanstvene monografije izšel v Založbi Pravne fakultete leta 2016. V uvodnem delu so povzeti teoretični temelji infrastrukture in kako z njo upravljati. V posameznih poglavjih so predstavljeni: mehka infrastruktura (intelektualna in ekološka), infrastruktura naravnih virov (gozdovi, vetrna energija, ravnanje z odpadki, odvajanje voda), prometna infrastruktura (tretja in 3A razvojna os, druga cev v Karavankah, nadgradnja železniškega mostu Zidani Most, Luka Koper) ter sodobna infrastruktura (polnilna električna infrastruktura, masovni podatki za promet, zaščita pred kibernetskimi grožnjami). Knjigo zaključi povzetek vseh projektov in pogled naprej glede njihove uresničitve.

Kazalo in predgovor

Založnik/izdajatelj: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Cena: 37 evrov


M. Žgur, N. Kogovšek Šalamon, B. Koritnik (ur.)

IZZIVI USTAVNEGA PRAVA V 21. STOLETJU: liber amicorum Ciril Ribičič

Knjigo, posvečeno 70-letnici profesorja dr. Cirila Ribičiča, sestavlja devetnajst strokovnih in znanstvenih besedil z ustavnopravnega področja, ki so jih zgolj za to priložnost pripravili ugledni tuji in domači strokovnjaki in strokovnjakinje.

Elektronska različica knjige je dostopna na spletni strani založnika
(http://books.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/53), tiskano različico pa je mogoče kupiti v knjigarni Pravna na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2 (oziroma preko e-poštnega naslova alenka.erzen@pf.uni-lj.si).RAZSEŽNOSTI ZASEBNEGA PRAVA

Liber amicorum
Ada Polajnar Pavčnik

V čast zasl. prof. dr. Ade Polajnar Pavčnik je ob njeni sedemdesetletnici Katedra za civilno pravo pripravila slovesni zbornik – Liber Amicorum. V zbornik, ki ga je uredil prof. dr. Damjan Možina, so sodelavci katedre, drugi jubilantkini kolegi in strokovni sopotniki ter njeni doktorandi priobčili prispevke z različnih področij zasebnega prava, ki so vsa povezana z dolgoletnim znanstvenim in pedagoškim delovanjem profesorice.
Kazalo

Naročila sprejemamo na e-poštni naslov alenka.erzen@pf.uni-lj.si in telefonski številki 01/4203 112.IZBRANI VIDIKI USTAVNEGA, CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA

Liber amicorum
Lojze Ude

Kazalo

Naročila sprejemamo na e-poštni naslov alenka.erzen@pf.uni-lj.si in telefonski številki 01/4203 112.

USTAVNO PRAVO

Knjiga Ustavno pravo avtorjev dr. Franca Grada, dr. Igorja Kaučiča in dr. Saše Zagorca, treh profesorjev Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, je novo, doslej najobsežnejše, najcelovitejše in najbolj poglobljeno delo s področja ustavnega prava po sprejemu Ustave Republike Slovenije. Gre za nadgradnjo predhodnih del na tem področju, ki temelji na teoriji ustavnega prava, pa tudi na sodni praksi ustavnih in drugih sodišč.

Knjigo lahko kupite po ceni 52 evrov v knjigarni Pravna na Pravni fakulteti v Ljubljani, naročila pa sprejemajo tudi na e-poštnem naslovu knjigarna.pravna@gmail.com

Predstavitev knjige in Naročilnica


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115