Katedra za pravnoekonomske znanosti

Katedra za pravno ekonomske vede sodi med najmanjše, a je na fakulteti vse od ustanovitve. Medvojno zgodovino katedre je zaznamoval pravnik in ekonomist profesor Aleksander Bilimovič; rojen je bil v Ukrajini, doktoriral je v Petrogradu, po begu iz Sovjetske zveze pa je bil od 1920 do 1945 redni profesor ekonomije na Pravni fakulteti. Ukvarjal se je z matematično ekonomijo in bil blizu vrhu svetovne ekonomske misli svojega razdobja, dopisoval naj bi se tudi z J.M.Keynesom. Član katedre je bil tudi profesor Ciril Žebot, ki se je šolal v Milanu, Parizu in Pragi. Ukvarjal se je s primerjalnimi ekonomskimi sistemi in korporativizmom, politično je sodeloval z londonsko begunsko vlado ter si je že konec druge svetovne vojne prizadeval za večjo samostojnost Slovenije. Po vojni je odšel v ZDA, kjer je bil do upokojitve profesor na Georgetown University v Washingtonu. V domovini je najbolj znan po 1966. leta objavljeni in prepovedani knjigi »Slovenija, včeraj, danes in jutri«, malo poznani predhodnici napovedi osamosvojitve.

 Povojni čas katedre, na kateri so dalj časa predavali profesorji Vladimir Murko, Jože Rovan, Edvin Premrov in Pavle Sicherl, je zaznamoval profesor Aleksander Bajt, akademik in častni doktor Univerze v Ljubljani, ki je na fakulteto prišel leta 1950 in na njej ostal do upokojitve. Zanimala so ga zelo različni ekonomski problemi od povsem teoretičnih na področju lastnine do praktične ekonomske politike in uporabne ekonometrije. Kljub  kritičnosti do gospodarskih politik je veljal za najpomembnejšega jugoslovanskega ekonomista. Bajt je zato leta 1963 ustanovil Ekonomski institut pravne fakultete, ki je postal vodilni inštitut za ekonometrične makroekonomske analize. V letu 1971 je začel izdajati mesečnika Privredna kretanja Jugoslavije ter Gospodarska gibanja, ki je najstarejša slovenska ekonomska revija. Katedra je ostala mednarodno usmerjena, saj je Bajt podpiral študij in izpopolnjevanje v tujini. Vsi trije zdajšnji učitelji na katedri Franjo Štiblar, Katra Zajc in Marko Simoneti,  so doktorirali na uglednih ameriških univerzah.

Predmeti katedre so Ekonomija v prvem letniku, Finance ter Ekonomska analiza prava v četrtem letniku. Statistične metode družboslovnega raziskovanja ter  Bančništvo, zavarovalništvo ter finančni trgi sta izbirna  predmeta višjih letnikov. Bolonjska reforma je na katedro prinesla precejšnje spremembe in tudi delno preusmeritev katedre od pretežno makro ekonomske v mikro ekonomsko analizo. Pomembnejše mesto med obveznimi premeti je na prvo stopenjskem študiju dobil sodoben predmet Ekonomska analiza prava. Na novo je po bolonjski reformi oblikovan tudi obvezni predmet na drugi stopnji Ekonomska analiza delovanja trga in podjetja v EU.


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115