Pedagogi in raziskovalci

prof. dr. Vid Jakulin, univ. dipl. prav. Katedra za kazensko pravo
doc. dr. Aleš Novak, univ. dipl. prav. Katedra za teorijo in sociologijo prava
prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav. Katedra za mednarodno pravo
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav. Katedra za delovno in socialno pravo
prof. dr. Katarina Zajc, univ. dipl. prav. Katedra za pravnoekonomske znanosti
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115