as. Domen Turšič, mag. prava, LL.M.

Naziv: asistent
Kontakt: (01) 42 03 227, soba 113
Elektronski naslov: domen.tursic@pf.uni-lj.si
Sodeluje: Mednarodno javno pravo
Pravo morja
Izbrana poglavja mednarodnega prava
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115