Informacije

Članki in razprave - polno besedilo / Publications (Full-text)

Dodano: 20.03.2024acrobatDe feriis in Roman-Canonical Legal Tradition

(v/ in: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 73 (6), 2023; 1125–1155).

Dodano: 12.02.2024acrobatPope Benedict XVI’s Critique of Legal Positivism with Special Regards to the Role of Tradition in Contemporary Legal Systems

(v/ in: Bogoslovni vestnik (Theological Quarterly), 83 (3), 2023; 623–635).

Dodano: 22.12.2023acrobatIus publicum in iure privato. Javnopravne prvine v rimskem zasebnem pravu / Ius publicum in iure privato. Public Elements in Roman Private Law

(v/ in: Zgodovinski časopis (Historical Review), 77 (3–4), 2023; 246–296).

Dodano: 29.06.2023acrobatIudex sceptro aequitatis armandus est. Richterliche Insignien in der europäischen Rechtstradition bis zum 18. Jahrhundert

(v/ in: Journal on European History of Law, 14 (1), 2023; 24–35)

Dodano: 14.02.2023acrobatEtimologija kot argumentacijski topos v rimski pravni literaturi / Etymology as Argumentative Topos in Roman Legal Literature

(v/ in: Keria, Studia latina et graeca, XXIV, 2 (2022), 1, 113–152)

Dodano: 21.12.2022acrobatInteresno ravnotežje med zastaviteljem in zastavnim upnikom v rimskem pravu / The Balance of Interests between the Pledgor and the Pledgee in Roman Law

(v/ in: Zbornik znanstvenih razprav / Ljubljana Law Review, LXXXII, 2022, 257–305)

Dodano: 02.12.2022acrobatNon-pledgeable Property in Ancient Law – A Reflection of favor debitoris?

(v/ in: Tauchen, J.; Kolumber, D. (eds.). Edge of Tomorrow: the Next Generation of Legal Historians and Romanists: Collection of Contributions from the 2022 International Legal History Meeting of PhD Students. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2022, p. 34–41. Publications of the Masaryk University, Edition Scientia, No. 728.)

Dodano: 02.12.2022acrobat‘Pandemic Criminal Law’ in Continental European Legal History

(v/ in: Journal on European History of Law, 13 (2), 2022; 50–63)

Dodano: 29.12.2021acrobatZemljiška služnost kot pravnodogmatični model v obdobju usus modernus pandectarum / Praedial Servitude as a Legal-Dogmatic Model in the Period of the Usus Modernus Pandectarum

(v/ in: Zbornik znanstvenih razprav / Ljubljana Law Review, LXXX, 2020; 157–192, 186–189, 199, 209)

Strokovni članki in drugi prispevki

Dodano: 05.01.2023acrobatCivilnopravni vidiki kužnih bolezni v 18. stoletju: uzakonitev kužnih privilegijev (privilegia pestis)

(v/in: Bilten, št. 14. Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2022, 6-11)

Dodano: 12.12.2022acrobatIch betreibe Rechtsgeschichte ...

(v/in: Oestmann, P. (ur./ed.), Ich betreibe Rechtsgeschichte: 119 Liebeserklärungen. 1. Auflage. Köln; Wien: Böhlau, 2022, 151)

Monografije / Monographs

Dodano: 22.03.2023acrobatSodniške insignije v evropskem in slovenskem pravnem izročilu

(ur. Vid Žepič, Igor Zemljič; Ljubljana: Vrhovno sodišče Republike Slovenije in Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2023)

Galerija