doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, univ. dipl. prav.

Naziv: docentka
Kontakt: (01) 42 03 151, soba 225
Elektronski naslov: neza.pogorelcnik@pf.uni-lj.si
Sodeluje: 1. stopnja:
Civilno procesno pravo
Govorilne ure: sre 12 - 13.30, obvezna najava po e-pošti najkasneje v ponedeljek pred GU. S posameznim študentom se bom nato dogovorila za obliko izvedbe GU.
Galerija