izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav.

Naziv: izredni profesor
Kontakt: (01) 42 03 135, soba 118
Elektronski naslov: luka.ticar@pf.uni-lj.si
Predstojnik/ca katedre: Katedra za delovno in socialno pravo
Sodeluje: mentor Delovno-pravne klinike
Govorilne ure: zim. sem.: čet 12.00 - 13.30, pol. sem.: čet 14.00 - 16.00
Funkcije: Erasmus koordinator
Zaupna oseba za zaščito dostojanstva in osebnosti zaposlenih
Galerija