izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek, univ. dipl. prav.

Naziv: izredna profesorica za civilno in gospodarsko pravo & izredna profesorica za evropsko pravo
Kontakt: (01) 42 03 154, soba 216
Elektronski naslov: ana.vlahek@pf.uni-lj.si
Govorilne ure: Do 30. 6. GU z izjemo posebej dogovorjenih terminov ni. V primeru nujnih, neodložljivih zadev napišite e-mail.
Funkcije: mentorica/coach ekipe UL PF na ELMC
mentorica/coach ekipe UL PF na CEEMC
nosilka Jean Monnet Module "Collective Actions in the EU (CollActEU)"
multiplikator UL za IKT v pedagoškem procesu
raziskovalka na IPP-PF

Datoteke                           objavljam v spletnih učilnicah
in obvestila:                  
    
Uspehi ekip PF UL na mednarodnih študentskih moot court tekmovanjih:     
1. mesto na CEEMC 2024
1. mesto & nagrada za najboljšo govornico na CEEMC 2023
2. mesto na RF ELMC 2023

1. mesto na CEEMC 2022   
                        
2. mesto & nagrada za govornico na CEEMC 2021
3.-4. mesto (AG) in 5.-8. mesto na svetu (ekipno) na ELMC 2020/21
najboljša govornica na ELMC 2019/20 (Ole Due Award)
uspešna izvedba RF ELMC 2018/19 na PF UL
3. mesto na CEEMC 2017 & 1. mesto v memorandumih & posebna pohvala za govornika
najboljši govornik na ELMC 2016/17 (Ole Due Award) & ekipno 3. mesto na RF 
1. mesto na AEF ELMC 2015/16 / Rektorjevo priznanje / Sprejem na MIZŠ / Sprejem na PF
1. mesto na CEEMC 2015  & 2. mesto v memorandumih /  Sprejem na MIZŠ
1. mesto na CEEMC 2014 & naj govornik & 2. mesto v memorandumih / Rektorjevo priznanje
1. mesto v memorandumih na RF ELMC 2013/14 & 3. mesto RF v kat. predstavnika EK
1. mesto v memorandumih na CEEMC 2013 & naj govornik 
1. mesto na CEEMC 2012
2. mesto (AG) na RF ELMC 2008/9
1. mesto v memorandumih na RF ELMC 2006/7
2. mesto (AG) na AEF ELMC 2005/6 & ekipno 3. mesto na RF ELMC 
2. mesto v memorandumih na CEEMC 2006
3. mesto (AG) na RF ELMC 2004/5
1. mesto v memorandumih na CEEMC 2005 & ekipno 3. mesto & naj govornik
1. mesto (AG) na AEF ELMC 2003/4 & 3. mesto na RF v kat. strank
2. mesto na CEEMC 2004 & 2. mesto v memorandumih & posebna pohvala za govornika
2. mesto za govornika na WCV 2003/4 & priznanje za memoranduma & priznanje za govornika
1. mesto na CEEMC 2003
3. mesto na WCV 2002/3 & 2 pohvali za govornika
7. mesto na WCV 2001/2 & 3. mesto za najboljšega govornika & posebna pohvala za govornika

Zadnji projekti:
Erasmus+ Jean Monnet Module - Collective Actions in the EU (CollActEU)
Beyond ECN+ Directive: Judicial Review of Competition Law Enforcement in the EU - Mapping Judicial Review of National Competition Authorities Competition Law Decisions
Uveljavljanje kolektivnega sodnega varstva v primerih množičnega oškodovanja potrošnikov in drugih skupin oškodovancev v Sloveniji
Vpliv evropske ureditve elektronskih komunikacij in konkurenčnega prava na stvarnopravni položaj telekomunikacijskih omrežij
Pravni izzivi informacijske družbe