prof. dr. Aleš Završnik, univ. dipl. prav.

Naziv: redni profesor
Kontakt: (01) 42 03 251, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Elektronski naslov: ales.zavrsnik@pf.uni-lj.si
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115