Pedagogi in raziskovalci

prof. dr. Peter Grilc, univ. dipl. prav. Katedra za civilno pravo
prof. dr. Vid Jakulin, univ. dipl. prav. Katedra za kazensko pravo
prof. dr. Marko Kambič, univ. dipl. prav. Katedra za pravno zgodovino
prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav. Katedra za mednarodno pravo
izr. prof. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav. Katedra za teorijo in sociologijo prava
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav. Katedra za delovno in socialno pravo
prof. dr. Katarina Zajc, univ. dipl. prav. Katedra za pravnoekonomske znanosti
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115