as. dr. Kristina Čufar, univ. dipl. prav.

Naziv: asistentka
Kontakt: (01) 42 03 156, soba 425
Elektronski naslov: kristina.cufar@pf.uni-lj.si
Sodeluje: 1. stopnja:
Uvod v pravoznanstvo
Sociologija prava
Govorilne ure: sre 10.30 - 12, najava po e-pošti
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115