Članki in razprave

Dodano: 30.08.2019acrobatStanko Lapajne, utemeljitelj mednarodnega zasebnega prava na Slovenskem in njegov prispevek k razvoju civilnega prava, Pravnik 3-4/2019

Stanko Lapajne, Founder of Private International Law in Slovenia and his Contribution to the Development of Private Law

Dodano: 27.03.2019acrobatUreditev zastaranja odškodninskih terjatev zaradi kršitev konkurenčnega prava v Direktivi 2014/104/EU in njena implementacija v pravne rede držav članic, Pravnik 1-2.2017

Regulation of Limitation of Antitrust Damages Actions in Directive 2014/104/EU and its Implementation by the Member States into Their National Law

Galerija