Power point predstavitve

Odlomki iz razprav

Knjigi

Dodano: 08.10.2010webPravo v zgodovini (odlomki virov s komentraji)

Študentje lahko knjigo s 40% študentskih popustom (tj. za 25, 20 EUR in ne 42 EUR) kupijo v skladišču založbe GV, na Linhartovi 49a, v poslovni stavbi Medexa. Zemljevid http://www.gvzalozba.si/si/o-podjetju/osebna-izkaznica/osnovni-podatki-podjetja/ .

Knjigo s popustom študentje najlažje dobijo v knjigarni Pravna na naši fakulteti.

Izbrani članki

Dodano: 14.02.2011acrobatEntre le Code et la jurisprudence

"Entre le Code et la jurisprudence : le principe de la lex mitior et le faux témoignage comme atteinte à l’honneur ", in Cahiers poitevins d’Histoire du droit (Faculté de droit de l’Université de Poitiers), pp. 37-49 (v tisku).

Povezave

Pravnozgodovinski viri

Dostopne znanstvene revije na internetu

Izvenštudijske dejavnosti

Galerija


Datoteke
acrobatživljenjepis (907.49 KB)