Telefonski imenik

Predavatelji in raziskovalci 

Strokovne službe


SKUPNI TELEFONSKI IMENIK PRAVNE FAKULTETE

PRIIMEK
IME
ŠTEVILKA
ODDELEK
ACCETTO MATEJ +386 1 4203 213 Katedra za ustavno pravo
AMBROŽ MATJAŽ +386 1 4203 185 Katedra za kazensko pravo
BABNIK ANA +386 1 4203 211 Katedra za kazensko pravo
BAGARI SARA +386 1 4203 137 Katedra za delovno in socialno pravo
BARDUTZKY SAMO +386 1 4203 173 Katedra za ustavno pravo
MATEVŽ BEDIČ +386 1 4203 171 Katedra za upravno pravo
BOHTE BORUT +386 1 4203 116 Katedra za mednarodno pravo
BRADULA ŠTEFAN ALENKA +386 1 4203 238 Knjižnica
BRIŠKI LORA +386 1 4203 211 Katedra za kazensko pravo
CERAR MIRO +386 1 4203 194 Katedra za teorijo in sociologijo prava
ČUFAR KRISTINA +386 1 4203 156 Katedra za teorijo in sociologijo prava
DEMŠAR URBAN +386 1 4203 276 Kuhinja - jedilnica
DOUGAN FILIP +386 1 4203 234 Katedra za civilno pravo
DUGAR GREGOR +386 1 4203 132 Katedra za civilno pravo
ERŽEN ALENKA +386 1 4203 112 Tajništvo dekanata
FAJDIGA MOHOR +386 1 4203 180 Raziskovalec
FILIPČIČ KATJA +386 1 4203 188 Katedra za kazensko pravo
FIŠER ZVONKO +386 1 4203 189 Katedra za kazensko pravo
GALIČ ALEŠ +386 1 4203 146 Katedra za civilno pravo
GLAVAN JOŽE +386 1 4203 217 Upravnik stavbe/vzdrževanje
GODEC KAJA +386 1 4203 208 Služba za raziskovalno dejavnost
GOLUBIĆ LJERKA +386 1 4203 262 Služba za kadrovske in splošne zadeve
GORKIČ POLONA +386 1 4203 236 Knjižnica
GORKIČ PRIMOŽ +386 1 4103 214 Katedra za kazensko pravo
GOTVAN LANA +386 1 4103 266 Katedra za pravnoekonomske znanosti
GRAD FRANC +386 1 4203 158 Katedra za ustavno pravo
GRILC PETER +386 1 4203 145 Katedra za civilno pravo
HAFNER MIHA +386 1 4203 193 Katedra za kazensko pravo
IGLIČAR ALBIN +386 1 4203 196 Katedra za teorijo in sociologijo prava 
ILIĆ STEFANOVIĆ KATARINA +386 1 4203 128 Služba za kadrovske in splošne zadeve
INOSTROZA MARIA VICTORIA +386 1 4203 189 Katedra za teorijo in sociologijo prava
JAKULIN VID +386 1 4203 192 Katedra za kazensko pravo
JANEŽIČ URŠA +386 1 4203 228 Referat za študentske zadeve
JUHART MIHA +386 1 4203 144 Katedra za civilno pravo 
KALIN TJAŠA +386 1 4203 182  
KANTE BLANKA +386 1 4203 148 Služba za kadrovske in splošne zadeve
KAMBIČ MARKO +386 1 4203 183 Katedra za pravno zgodovino
KASTELIC MILENA +386 1 4203 224 Referat za študentske zadeve
KAUČIČ IGOR +386 1 4203 161 Katedra za ustavno pravo
KEPE KLAVDIJA +386 1 4203 127 Finančno računovodska služba
KMETIČ SABINA +386 1 4203 207 Služba za raziskovalno dejavnost
KNJIGARNA   +386 1 4203 219  
KNJIŽNICA - IZPOSOJA   +386 1 4203 231/     232  
KOGEJ KATARINA +386 1 4203 137 Katedra za delovno in socialno pravo
KOKOT BARBARA +386 1 4203 223 Služba za mednarodno sodelovanje
KOMEL SVIT +386 1 4203 184 Katedra za pravno zgodovino
KONČAR POLONCA Katedra za delovno in socialno pravo
KORDEŽ IRENA +386 1 4203 114 Tajnik fakultete
KOROŠEC DAMJAN +386 1 4203 191 Katedra za kazensko pravo
KOROŠEC MASHA +386 1 4203 216 Katedra za civilno pravo
KOS MARJAN +386 1 4203 157 Katedra za ustavno pravo
KOS MARKO +386 1 4203 131 Depozitarna knjižnica OZN
KOVIČ DINE MAŠA +386 1 4203 116 Katedra za mednarodno pravo
KRAMBERGER JERCA +386 1 4203 155 Katedra za civilno pravo
KRANJC JANEZ +386 1 4203 198 Katedra za pravno zgodovino
KREMIČ LEA +386 1 4203 221 Služba za mednarodno sodelovanje
KUKAVICA JAKA +386 1 4203 174 Katedra za ustavno pravo
LESJAK NATAŠA +386 1 4203 125 Finančno računovodska služba
LUNAR MIHA +386 1 4203 245 Služba za informatiko
LUTMAN KARMEN +386 1 4203 216 Katedra za civilno pravo
MALIĆ ZLATKO +386 1 4203 264 Služba za informatiko
MARENTIČ MAJA +386 1 4203 225 Referat za študentske zadeve
MEHLE NEVENKA +386 1 4203 113 Tajništvo dekanata
MIŠIČ LUKA +386 1 4203 133 Katedra za delovno in socialno pravo
MOŽINA DAMJAN +386 1 4203 150 Katedra za civilno pravo
MRAZ MILIČ EVA +386 1 4203 258 Služba za kadrovske in splošne zadeve
NOVAK BARBARA +386 1 4203 141 Katedra za civilno pravo
NOVAK ALEŠ +386 1 4203 199 Katedra za teorijo in sociologijo prava 
OBLAK ANA +386 1 4203 176 Katedra za pravnoekonomske znanosti
OBREZA TIMOTEJ +386 1 4203 124 Katedra za teorijo in sociologijo prava
PAJK LIDIJA +386 1 4203 126 Finančno računovodska služba
PAVČNIK MARIJAN +386 1 4203 197 Katedra za teorijo in sociologijo prava
PERHAJ BRANKO +386 1 4203 226 Referat za študentske zadeve
PERHAJ MARIJA +386 1 4203 232 Knjižnica - izposoja
PETERKA ALENKA +386 1 4203 237 Knjižnica
PIRNAT RAJKO +386 1 4203 172 Katedra za javno upravo
PLIČANIČ SENKO +386 1 4203 169 Katedra za javno upravo
PODOBNIK KLEMEN +386 1 4203 153 Katedra za civilno pravo 
POGORELČNIK NEŽA +386 1 4203 151 Katedra za civilno pravo
POLAJNAR PAVČNIK ADA +386 1 4203 149 Katedra za civilno pravo
PUHAN CANKAR TINA +386 1 4203 233 Knjižnica
RATAJ PRIMOŽ +386 1 4203 123 Katedra za delovno in socialno pravo
RENKO JERNEJ +386 1 4203 268 Katedra za civilno pravo
RIBIČIČ CIRIL +386 1 4203 162 Katedra za ustavno pravo
SAMOBOR ANA +386 1 4203 283 Katedra za ustavno pravo
SANCIN VASILKA +386 1 4203 129 Katedra za mednarodno pravo
SIMONETI MARKO +386 1 4203 138 Katedra za pravnoekonomske znanosti
STRBAN GREGA +386 1 4203 122 Katedra za delovno in socialno pravo
STROJAN LUCIJA +386 1 3205 307 Katedra za civilno pravo
ŠELIH ALENKA +386 1 4203 189 Katedra za kazensko pravo
ŠKET SUZANA +386 1 4203 223 Služba za mednarodno sodelovanje
ŠKRK MIRJAM +386 1 4203 118 Katedra za mednarodno pravo
ŠKRUBEJ KATJA +386 1 4203 186 Katedra za pravno zgodovino
ŠTAJNPIHLER TILEN +386 1 4203 222 Katedra za teorijo in sociologijo prava  
ŠTEMBERGER KATJA +386 1 4203 168 Katedra za javno upravo
ŠTIBLAR FRANJO +386 1 4203 139 Katedra za pravnoekonomske znanosti
ŠUGMAN STUBBS KATJA +386 1 4203 187 Katedra za kazensko pravo
TIČAR DAŠA +386 1 4203 195 Katedra za pravnoekonomske znanosti
TIČAR LUKA +386 1 4203 135 Katedra za delovno in socialno pravo
TOMŠIČ MARTINA +386 1 4203 206 Referat za študentske zadeve/podiplomski
TRPIN GORAZD +386 1 4203 171 Katedra za javno upravo
TÜRK DANILO +386 1 4203 117 Katedra za mednarodno pravo
TURŠIČ DOMEN +386 1 4203 227 Katedra za mednarodno pravo
UDE LOJZE +386 1 4203 142 Katedra za civilno pravo 
URANKAR NEJC +386 1 4203 134 Katedra za teorijo in sociologijo prava
VEBER MARUŠA +386 1 4203 117 Katedra za mednarodno pravo
VLAHEK ANA +386 1 4203 154 Katedra za civilno pravo
WEDAM - LUKIČ DRAGICA +386 1 4203 149 Katedra za civilno pravo
ZAGORC SAŠA +386 1 4203 163 Katedra za ustavno pravo
ZAJC KATARINA +386 1 4203 136 Katedra za pravnoekonomske znanosti
ZAKRAJŠEK URŠA +386 1 4203 121 Referat za študentske zadeve/podiplomski
ZUPANČIČ KAREL +386 1 4203 148 Katedra za civilno pravo
ŽEPIČ VID +386 1 4203 212 Katedra za pravno zgodovino
ŽNIDARŠIČ SKUBIC VIKTORIJA +386 1 4203 152 Katedra za civilno pravo
ŽUBER BRUNA +386 1 4203 177 Katedra za upravno pravo
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115