Referat za študentske zadeve - 1. in 2. stopnja

uradne ure

po telefonu: od 8.30 do 9.30
osebno: od 10. do 12. ure


   
I. letnik  
  Branko Perhaj
Področja dela: kontaktna oseba  za študente 1. letnika prve stopnje in študente 1. letnika enovitega magistrskega študija, fakultetna priznanja,  Prešernove nagrade, koordinator za: informativni dan, sejem Informativa, Karierni center UL, študente s posebnimi potrebami, certifikat Fakulteta prijazna športnikom, član Komisije za kakovost
Telefon: (01) 42 03 226
E-naslov:  branko.perhaj@pf.uni-lj.si
   
II. letnik
Maja Marentič
Področje dela: kontaktna oseba  za študente 2. letnika prve stopnje,  nadaljevanje študija, sodelovanje pri sejah Komisije za študijske zadeve in Komisiji za študentske zadeve, pripravljalni letnik
Telefon: (01) 42 03 225
E-naslov: maja.marentic@pf.uni-lj.si 
III. in IV. letnik  
  Milena Kastelic
Področja dela: kontaktna oseba za študente 3. in 4. letnika prve stopnje, predčasno in ponovno opravljanje izpitov, sodelovanje v Komisiji za tutorstvo, evidenca zasedenosti predavalnic, preverjanje verodostojnosti listin in izdaja potrdil na zahtevo državnih organov
Telefon: (01) 42 03 224
E-naslov: milena.kastelic@pf.uni-lj.si
   
absolventi in II. stopnja
Urša Janežič
Področja dela: kontaktna oseba za absolvente prve stopnje ter za študente  druge stopnje, organizacija podelitev diplom, izdaja potrdil bivšim diplomantom
Telefon: (01) 42 03 228
E-naslov: ursa.janezic@pf.uni-lj.si 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115