Slavnostni dogodki ob 90. obletnici Pravne fakultete

SEPTEMBER 2009

3. in 4. september
- Mednarodni simpozij ob 200 letnici francoskega Kazenskega zakonika, 200 letnici Ilirskih provinc in 200 letnici začetkov organiziranega pravnega študija v Ljubljani v času francoske uprave   
     
9. do 12. september
- Vsakoletni kongres Evropskega združenja za kriminologijo, v soorganizaciji z Inštitutom za kriminologijo, SAZU in Fakulteto za varnostne vede

OKTOBER 2009

7. oktober
- Enodnevni simpozij z naslovom »90 let raziskovalnega dela na Pravni fakulteti« ob 90 letnici imenovanja prvih profesorjev slovenske pravne fakultete 31. avgusta 1919


NOVEMBER 2009

19. november ob 20. uri
- Slavnostni ples študentov PF  v Festivalni dvorani

24. november ob 18. uri
- Kulturni večer v organizaciji članov društva Pamfil, ki bo posvečen obeležbi 90. obletnice Pravne fakultete bo potekal v Rdeči predavalnici

DECEMBER 2009

17.december ob 14. uri v zlati predavalnici na Pravni fakulteti
- Sprejem za dekane in druge predstavnike prijateljskih fakultet

17. december ob 19.30 uri v veliki dvorani Grand hotela Union v Ljubljani
- Slavnostna akademija ob 90. obletnici ljubljanske Pravne fakultete (18. 12. 1919 je bila v Parizu prva seja profesorskega zbora) s posebnim programom in družabnim nadaljevanjem

22. december ob 18. uri v klubu pravnikov na Pravni fakulteti
- Večerni pogovori s profesorji (1):  prvi od treh večernih pogovorov s profesorji v organizaciji študentov, namenjen pogovoru s starejšimi (upokojenimi) profesorji o študiju in delovanju na fakulteti nekoč

JANUAR 2010

- Večerni pogovori s profesorji (2)

FEBRUAR 2010

- Simpozij fakultetnega krožka Literatura in pravo s predstavitvijo esejev na temo Enakost v pravu in literaturi

MAREC 2010

18. marec ob 17. uri v zlati predavalnici
- Predavanje gospoda Joseph H. H. Weiler-a, univerzitetnega profesorja na Pravni fakulteti New York University in častnega senatorja Univerze v Ljubljani. Naslov predavanja Values and Virtues of European Integration:  What We Can Learn from Aristotle, Aquinas and Maimonides

- Večerni pogovori s profesorji (3)

APRIL 2010

12. april ob 11. uri v senatni sobi

- Predavanje profesorja Pravne fakultete v Poitiersu dr. Jean-Marie Augustina z naslovom L'esprit du code pénal français de 1810

12. april ob 12. uri v avli fakultete
- Odprtje razstave Znanstvene publikacije in pomembni dogodki iz zgodovine 
Pravne faku ltete s predstavitvijo publikacij učiteljev fakultete in razstavo arhivskega gradiva o življenju fakultete 


15. april ob 12. uri v rdeči predavalnici
- Dan fakultete ob 90 letnici začetka predavanj