Strokovne službe

Tajnik fakultete
Irena Kordež, univ. dipl. prav.
tel: (01) 42 03 114; e-naslov: irena.kordez@pf.uni-lj.si

Tajništvo dekanata
Nevenka Mehle
tel: (01) 42 03 113; e-naslov: pf-dekanat@pf.uni-lj.si

Alenka Eržen
tel: (01) 42 03 112; e-naslov: alenka.erzen@pf.uni-lj.si

Finančno računovodska služba
Pomočnik tajnika: Lidija Pajk
tel: (01) 42 03 126; e-naslov: lidija.pajk@pf.uni-lj.si

Anica Glavan
tel: (01) 42 03 127; e-naslov: anica.glavan@pf.uni-lj.si

Služba za kadrovske in splošne zadeve
Pomočnik tajnika: Katarina Ilić Stefanović
tel: (01) 42 03 128; e-naslov: katarina.ilic@pf.uni-lj.si

Ljerka Golubić
tel: (01) 42 03 262; e-naslov:ljerka.golubic@pf.uni-lj.si

Referat za študentske zadeve - 1. in 2. stopnja
Branko Perhaj
tel: (01) 42 03 226; e-naslov: branko.perhaj@pf.uni-lj.si

Milena Kastelic
tel: (01) 42 03 224; e-naslov: milena.kastelic@pf.uni-lj.si

Urška Janežič
tel: (01) 42 03 228; e-naslov: ursa.janezic@pf.uni-lj.si 

Maja Marentič
tel: (01) 42 03 225; e-naslov: maja.marentic@pf.uni-lj.si

Referat za študentske zadeve - 3. stopnja
Vodja službe: Meta Pfeifer
tel: (01) 42 03 121; e-naslov: meta.pfeifer@pf.uni-lj.si

Služba za raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje
Pomočnik tajnika: Darja Rabzelj
tel: (01) 42 03 223; e-naslov: darja.rabzelj@pf.uni-lj.si 

Lea Kremič
tel: (01) 42 03 221; e-naslov: lea.kremic@pf.uni-lj.si

Knjižnica

Vodja službe: Alenka Peterka
tel: (01) 42 03 237; e-naslov: alenka.peterka@pf.uni-lj.si

Alenka Bradula Štefan
tel: (01) 42 03 238; e-naslov: alenka.stefan@pf.uni-lj.si

Polona Gorkič
tel: (01) 42 03 233; e-naslov: polona.gorkic@pf.uni-lj.si

Marko Kos
tel: (01) 42 03 231; e-naslov: marko.kos@pf.uni-lj.si

Mojca Perhaj
tel: (01) 42 03 231; e-naslov: mojca.perhaj@pf.uni-lj.si


Informatika
Zlatko Malić
tel: (01) 42 03 264; e-naslov: zlatko.malic@pf.uni-lj.si

Špela Misjak
tel: (01) 42 03 182; e-naslov: spela.misjak@pf.uni-lj.si

Upravnik hiše
Jože Glavan
tel: (01) 42 03 217; e-naslov: joze.glavan@pf.uni-lj.si

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115