Strokovne službe

Tajnik fakultete
Irena Kordež, univ. dipl. prav.
tel: (01) 42 03 114; e-naslov: irena.kordez@pf.uni-lj.si
1. nadstropje, soba 110


Tajništvo dekanata
Nevenka Mehle
tel: (01) 42 03 113; e-naslov: nevenka.mehle@pf.uni-lj.si 
1. nadstropje, soba 109

Alenka Eržen
tel: (01) 42 03 112; e-naslov: alenka.erzen@pf.uni-lj.si
1. nadstropje, soba 108


Finančno računovodska služba

Pomočnik tajnika: Lidija Pajk
tel: (01) 42 03 126; e-naslov: lidija.pajk@pf.uni-lj.si 
1. nadstropje, soba 124

Klavdija Kepe
tel: (01) 42 03 127, e-naslov: klavdija.kepe@pf.uni-lj.si
1. nadstropje, soba 115

Nataša Lesjak
tel: (01) 42 03 125; e-naslov: natasa.lesjak@pf.uni-lj.si 
1. nadstropje, soba 115


Služba za kadrovske in splošne zadeve
Predstojnik organizacijske enote: Katarina Ilić Stefanović
tel: (01) 42 03 128; e-naslov: katarina.ilic@pf.uni-lj.si
1. nadstropje, soba 125

Ljerka Golubić
tel: (01) 42 03 262; e-naslov: ljerka.golubic@pf.uni-lj.si 
1. nadstropje, soba 125

Blanka Kante
tel: (01) 42 03 148; e-naslov: blanka.kante@pf.uni-lj.si
1. nadstropje, soba 123

Eva Mraz Milič
tel: (01) 42 03 258; e-naslov: eva.mrazmilic@pf.uni-lj.si 
1. nadstropje, soba 123


Referat za študentske zadeve - 1. in 2. stopnja
Branko Perhaj
tel: (01) 42 03 226; e-naslov: branko.perhaj@pf.uni-lj.si
pritličje, soba 015

Milena Kastelic
tel: (01) 42 03 224; e-naslov: milena.kastelic@pf.uni-lj.si
pritličje, soba 014

Urška Janežič
tel: (01) 42 03 228; e-naslov: ursa.janezic@pf.uni-lj.si 
pritličje, soba 014

Maja Marentič
tel: (01) 42 03 225; e-naslov: maja.marentic@pf.uni-lj.si
pritličje, soba 014


Referat za študentske zadeve - 3. stopnja
Martina Tomšič
tel: (01) 42 03 206; e-naslov: referat.podiplomski@pf.uni-lj.si
pritličje, soba 015

Urša Zakrajšek
tel: (01) 42 03 121; e-naslov: referat.podiplomski@pf.uni-lj.si
pritličje, soba 015


Služba za mednarodno sodelovanje

Lea Kremič
tel: (01) 42 03 221; e-naslov: lea.kremic@pf.uni-lj.si
pritličje, soba 016

Barbara Kokot
tel: (01) 42 03 223; e-naslov: barbara.kokot@pf.uni-lj.si
pritličje, soba 016

Suzana Šket
tel: (01) 42 03 223; e-naslov: suzana.sket@pf.uni-lj.si
pritličje, soba 016


Služba za raziskovalno dejavnost
Sabina Kmetič, vodja
tel: (01) 42 03 207; e-naslov: sabina.kmetic@pf.uni-lj.si
pritličje, soba 003

Kaja Godec
tel: (01) 42 03 208; e-naslov: kaja.godec@pf.uni-lj.si
pritličje, soba 003


Knjižnica

Predstojnik organizacijske enote: Alenka Peterka
tel: (01) 42 03 237; e-naslov: alenka.peterka@pf.uni-lj.si
knjižnica, soba 62

Alenka Bradula Štefan
tel: (01) 42 03 238; e-naslov: alenka.stefan@pf.uni-lj.si 
knjižnica, soba 63

Polona Gorkič
tel: (01) 42 03 236; e-naslov: polona.gorkic@pf.uni-lj.si 
knjižnica, soba 61

Tina Puhan Cankar
tel: (01) 42 03 233; e-naslov: tina.puhancankar@pf.uni-lj.si
knjižnica, soba 60

Marko Kos
tel: (01) 42 03 231; e-naslov: marko.kos@pf.uni-lj.si
knjižnica, izposoja

Mojca Perhaj
tel: (01) 42 03 231; e-naslov: mojca.perhaj@pf.uni-lj.si
knjižnica, izposoja


Služba za informatiko
Zlatko Malić
tel: (01) 42 03 264; e-naslov: zlatko.malic@pf.uni-lj.si
pritličje, pisarna 001

Miha Lunar
tel: (01) 42 03 245; e-naslov: miha.lunar@pf.uni-lj.si
pritličje, pisarna 001


Upravnik hiše
Jože Glavan
tel: (01) 42 03 217; e-naslov: joze.glavan@pf.uni-lj.si
pritličje, soba 006

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115