Učitelji in raziskovalci

Zaposleni na Pravni fakulteti
Redni profesorji
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav.
prof. dr. Miro Cerar, univ. dipl. prav.
prof. dr. Katja Filipčič. univ. dipl. prav.
prof. dr. Aleš Galič, univ. dipl. prav.
prof. dr. Peter Grilc, univ. dipl. prav.
prof. dr. Vid Jakulin, univ. dipl. prav.
prof. dr. Miha Juhart, univ. dipl. prav.
prof. dr. Marko Kambič, uiv. dipl. prav.
prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav.
prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, univ. dipl. prav.
prof. dr. Damjan Možina, univ. dipl. prav., LL.M.
prof. dr. Barbara Novak, univ. dipl. prav.
akad. prof. dr. Marijan Pavčnik, univ. dipl. prav.
prof. dr. Rajko Pirnat, univ. dipl. prav.
prof. dr. Senko Pličanič, univ. dipl. prav.
prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
prof. dr. Marko Simoneti, univ. dipl. ekon.
prof. dr. Grega Strban, univ. dipl. prav.
prof. dr. Katja Šugman Stubbs, univ. dipl. prav., univ. dipl. psih.
prof. dr. Saša Zagorc, univ. dipl. prav.
prof. dr. Katarina Zajc, univ. dipl. prav.
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, univ. dipl. prav.
Izredni profesorji
izr. prof. dr. Matej Accetto, univ. dipl. prav., LL.M.
izr. prof. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Klemen Podobnik, univ. dipl. prav., LL.M.
izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav.
izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek, univ. dipl. prav.
Docenti
doc. dr. Kristina Čufar, univ. dipl. prav.
doc. dr. Matija Damjan, univ. dipl. prav.
doc. dr. Gregor Dugar, univ. dipl. prav.
doc. dr. Miha Hafner, univ. dipl. prav., MPhil
doc. dr. Maša Kovič Dine, univ. dipl. prav.
doc. dr. Andrej Kristan, univ. dipl. prav.
doc. dr. Karmen Lutman, univ. dipl. prav., LL.M.
doc. dr. Luka Mišič, mag. prava
doc. dr. Aleš Novak, univ. dipl. prav.
doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, univ. dipl. prav.
doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
doc. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav.
Asistenti
as,  Ana Babnik, mag. prava
as. Sara Bagari, mag. prava
as. dr.  Miha Dominko, mag. poslovnih ved
as. Filip Dougan, mag. prava
as. Rok Kljajič, mag. prava
as. Boštjan Koritnik, univ. dipl. prav.
as. Marjan Kos, mag. prava
as. Jaka Kukavica, LL.M.
as. dr. Ana Oblak, mag. poslovnih ved
as. dr.  Primož Rataj, mag. prava
as. Jernej Renko, mag. prava, LL.M.
as. Ana Samobor, mag. prava
as. David Sotošek, mag.prava, MJur
as. Lucija Strojan, mag. prava
as. Katja Štemberger, mag. prava
as. dr. Maruša Tekavčič  Veber, univ. dipl. prav.
as. Vid Žepič, mag. prava
Raziskovalci
Mohor Fajdiga, mag. prava 
Maksimilijan Gale, mag. prava
as. Lana Katarina Gotvan, mag. prava, MJur
dr. Maria Victoria Inostroza
as. Svit Komel, mag.prava, MPhil
dr. Liljana Selinšek, univ. dipl. prav.,gostujoča raziskovalka
Nejc Urankar, mag. prava
as. Tadeja Urbas, mag. prava, LL.M.
 
Gostujoči predavatelji in raziskovalci
Preostali sodelujoči
prof. dr. Mitja Čok 
izr. prof. dr. Primož Gorkič, univ. dipl. prav.
prof. dr. Matjaž Jager, univ. dipl. prav.
doc. dr. Zoran Kanduč, univ. dipl. prav.
as. Špela Lovšin, mag. prava
Petra Lamovec Hren, mag. prava
doc. dr. Sandro Paolucci, univ. dipl. prav. 
prof. dr. Dragan Petrovec, univ. dipl. prav.
doc. dr. Mojca Plesničar, univ. dipl. prav.
doc. dr. Jernej Podlipnik, univ. dipl. prav.
prof. dr. Aleš Završnik, univ. dipl. prav.
Upokojeni profesorji
zasl. prof. dr. Borut Bohte, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Franc Grad, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Albin Igličar, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Igor Kaučič, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Polonca Končar, univ. dipl. prav.
akad. zasl. prof. dr. dr. h.c. Janez Kranjc, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Ciril Ribičič, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Vladimir Simič, univ. dipl. prav.
akad. zasl. prof. dr. Alenka Šelih, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Mirjam Škrk, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Franjo Štiblar, univ. dipl. prav., univ. dipl. oec.
izr. prof. dr. Gorazd Trpin, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Danilo Türk, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Lojze Ude, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Dragica Wedam Lukić, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Bojan Zabel, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Karel Zupančič, univ. dipl. prav.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115