Učitelji in raziskovalci

Zaposleni na Pravni fakulteti
Redni profesorji
prof. dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl. prav.
prof. dr. Miro Cerar, univ. dipl. prav.
prof. dr. Katja Filipčič. univ. dipl. prav.
prof. dr. Aleš Galič, univ. dipl. prav.
prof. dr. Peter Grilc, univ. dipl. prav.
prof. dr. Vid Jakulin, univ. dipl. prav.
prof. dr. Miha Juhart, univ. dipl. prav.
prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav.
prof. dr. Damjan Možina, univ. dipl. prav., LL.M.
prof. dr. Barbara Novak, univ. dipl. prav.
akad. prof. dr. Marijan Pavčnik, univ. dipl. prav.
prof. dr. Rajko Pirnat, univ. dipl. prav.
prof. dr. Vasilka Sancin, univ. dipl. prav.
prof. dr. Marko Simoneti, univ. dipl. ekon.
prof. dr. Grega Strban, univ. dipl. prav.
prof. dr. Katja Šugman Stubbs, univ. dipl. prav., univ. dipl. psih.
prof. dr. Saša Zagorc, univ. dipl. prav.
prof. dr. Katarina Zajc, univ. dipl. prav.
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, univ. dipl. prav.
Izredni profesorji
izr. prof. dr. Matej Accetto, univ. dipl. prav., LL.M.
izr. prof. dr. Samo Bardutzky, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Marko Kambič, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Senko Pličanič, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Klemen Podobnik, univ. dipl. prav., LL.M.
izr. prof. dr. Katja Škrubej, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Ana Vlahek, univ. dipl. prav.
Docenti
doc. dr. Matija Damjan, univ. dipl. prav.
doc. dr. Gregor Dugar, univ. dipl. prav.
doc. dr. Miha Hafner, univ. dipl. prav., MPhil
doc. dr. Maša Kovič Dine, univ. dipl. prav.
doc. dr. Andrej Kristan, univ. dipl. prav.
doc. dr. Karmen Lutman, univ. dipl. prav., LL.M.
doc. dr. Luka Mišič, mag. prava
doc. dr. Aleš Novak, univ. dipl. prav.
doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, univ. dipl. prav.
doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, univ. dipl. prav.
doc. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav.
Asistenti
as,  Ana Babnik, mag. prava
as. Sara Bagari, mag. prava
as. dr. Kristina Čufar, univ. dipl. prav.
as. dr.  Miha Dominko, mag. poslovnih ved
as. Filip Dougan, mag. prava
as. Rok Kljajič, mag. prava
as. Boštjan Koritnik, univ. dipl. prav.
as. Marjan Kos, mag. prava
as. Ana Oblak, mag. poslovnih ved
as. Primož Rataj, mag. prava
as. Ana Samobor, mag. prava
as. David Sotošek, MJur
as. Katja Štemberger, mag. prava
as. Maruša Tekavčič  Veber, univ. dipl. prav.
as. Domen Turšič, mag. prava
as. Vid Žepič, mag. prava
Raziskovalci
Mohor Fajdiga, mag. prava 
Svit Komel, MPhil
Maja Lajevec, univ. dipl. prav.
dr. Liljana Selinšek, univ. dipl. prav.,gostujoča raziskovalka
Nejc Urankar, mag. prava
Tadeja Urbas, mag. prava, LL.M.

Gostujoči predavatelji in raziskovalci
prof. dr. Mathieu Devinat (Univerza v Sherbrooku, Kanada), gostujoči predavatelj in raziskovalec
dr. Roberto Fusco (Univerza v Trstu, Italija), gostujoči postdoktorski raziskovalec
dr. Maria Pappalardo (Univerza v Catanii, Italija), gostujoča postdoktorska raziskovalka

Preostali sodelujoči
prof. dr. Mitja Čok 
izr. prof. dr. Primož Gorkič, univ. dipl. prav.
prof. dr. Matjaž Jager, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Zoran Kanduč, univ. dipl. prav.
as. Špela Lovšin, mag. prava
Petra Lamovec Hren, mag. prava
doc. dr. Sandro Paolucci, univ. dipl. prav. 
prof. dr. Dragan Petrovec, univ. dipl. prav.
doc. dr. Mojca Plesničar, univ. dipl. prav.
doc. dr. Jernej Podlipnik, univ. dipl. prav.
prof. dr. Aleš Završnik, univ. dipl. prav.
Upokojeni profesorji
zasl. prof. dr. Borut Bohte, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Franc Grad, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Albin Igličar, univ. dipl. prav.
prof. dr. Igor Kaučič, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Polonca Končar, univ. dipl. prav.
akad. zasl. prof. dr. dr. h.c. Janez Kranjc, univ. dipl. prav.
akad. zasl. prof. dr. Jože Mencinger, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Ciril Ribičič, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Vladimir Simič, univ. dipl. prav.
akad. zasl. prof. dr. Alenka Šelih, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Mirjam Škrk, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Franjo Štiblar, univ. dipl. prav., univ. dipl. oec.
izr. prof. dr. Gorazd Trpin, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Danilo Türk, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Lojze Ude, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Dragica Wedam Lukić, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Bojan Zabel, univ. dipl. prav.
zasl. prof. dr. Karel Zupančič, univ. dipl. prav.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115