Cenik


Cenik knjižničnih storitev Pravne fakultete v Ljubljani za študijsko leto 2022/2023


 Članarina:

 

 Študenti – letna članarina (študijsko leto)

 

- študenti UL s statusom

(plačajo ob vpisu na fakulteto)

16,70 EUR

- študenti UL brez statusa: samo v prvem letu po prekinitvi statusa - Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL  (plačajo v knjižnici)*

16,70 EUR

Dijaki nad osemnajstim letom starosti (plačajo v knjižnici)

16,70 EUR

Izmenjalni študenti UL

16,70 EUR

Izmenjalni študenti UL (polletna članarina)

8,35 EUR

Izmenjalni študenti UL (četrtletna članarina)

4,20 EUR

Izmenjalni študenti UL (mesečna članarina)

1,40 EUR

Študenti drugih univerz s statusom – letna članarina

20,00 EUR

 Ostali – letna članarina (eno koledarsko leto od vpisa v knjižnico)

 

- zaposleni na drugih članicah UL

15,00 EUR

- upokojenci (s kartico upokojenca)

5,00 EUR

- druge fizične osebe

35,00 EUR

- pravne osebe

150,00 EUR

 Ostali – polletna članarina (šest mesecev od vpisa v knjižnico)

 

- druge fizične osebe

25,00 EUR

- pravne osebe

80,00 EUR

Trimesečna članarina - fizične osebe (tri mesece od vpisa v knjižnico)

16,00 EUR

 Mesečna članarina - fizične osebe (en mesec od vpisa v knjižnico)

10,00 EUR

 Oproščeni plačila članarine:

-      zaposleni na Pravni fakulteti UL

-      osebe od petnajstega do osemnajstega leta starosti

-      brezposelne osebe (z veljavnim potrdilom ZRSZZ)

-      člani bibliotekarskih društev (z veljavno člansko izkaznico bibliotekarskega društva)

-      invalidne osebe

brezplačno

 Zamudnina:

 

Zamudnina (enota na dan):

 

- pri izposoji gradiva na dom

0,30 EUR

- pri izposoji čitalniškega izvoda

6,50 EUR

Obvestila o poteku roka izposoje:

 

- prvo obvestilo

0,85 EUR

- drugo obvestilo

2,20 EUR

- tretje obvestilo

2,85 EUR

obvestilo pred tožbo

20,00 EUR

 Izgubljena literatura

 

- stroški nabave

dejanski stroški

- stroški obdelave

6,50 EUR

- bančni stroški pri naročilu iz tujine

dejanski stroški

 Kavcije in odškodnine

 

Odškodnina za poškodovano gradivo ali opremo (po dejanskih stroških)

dejanski stroški

Odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti                          

nadomestni izvod gradiva

po dogovoru

Nadomestna članska izkaznica

3,90 EUR

 Medknjižnična izposoja in dobava dokumentov

(Pri storitvah medknjižnične izposoje je poštnina vključena v ceno.)

 

- Iz knjižnice Pravne fakultete UL v druge slovenske knjižnice:

 

- izposoja enote knjižničnega gradiva

8,25 EUR

- kopije:

 

       - do 20 strani

5,40 EUR

       - vsaka nadaljnja stran

0,10 EUR

- članek poslan elektronsko

4,40 EUR

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

dvojno

Iz drugih slovenskih knjižnic za člane knjižnice Pravne fakultete UL:

 

- izposoja enote knjižničnega gradiva

cena dobavitelja + 6,30 EUR 

- članek

cena dobavitelja + 1,00 EUR

- članek poslan elektronsko

cena dobavitelja

- nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

dvojno

 Informacijske storitve:

 

- informacijske storitve (ki presegajo uporabo enega informacijskega vira ali trajajo več kot 0,5 ure)

27,20 EUR + stroški

- tematske retrospektivne poizvedbe

27,20 EUR + stroški

- izobraževanje uporabnikov

brezplačno

- citiranost avtorja

27,20 EUR + stroški

- priprava, vnos in vodenje bibliografij (brezplačno za zaposlene na Pravni fakulteti UL)

33,80 EUR + stroški

 Ostale storitve:

 

Tiskanje na stran

0,10 EUR

Fotokopiranje ali skeniranje na stran

0,20 EUR

Rezervacije in naročila gradiva:

 

- obveščanje o rezerviranem ali naročenem gradivu

brezplačno

- neprevzeto rezervirano ali naročeno gradivo (po enoti)

0,70 EUR

- stroški izposoje po pošti (po enoti)

8,00 EUR

 Veljavnost cenika

 

Cenik knjižničnih storitev velja od:

1. 10. 2022

Cenik je sprejel Upravni odbor Pravne fakultete UL a 104. seji dne 26. 4. 2022

 

* Samo v prvem letu po prvi prekinitvi statusa. Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, 3. člen: »Oseba brez statusa je oseba, ki ni vpisana program in v letnik ali v dodatno leto študijskega programa na UL.«
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115