Cenik

Cenik knjižničnih storitev Pravne fakultete v Ljubljani za študijsko leto 2023/2024    
    

 Članarina

 

 Študenti – letna članarina (študijsko leto)

 

 študenti UL s statusom (plačajo ob vpisu na fakulteto)

17,35 EUR

 študenti UL brez statusa (dve leti od izgube statusa študenta ali z dokazilom o
 upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija)

17,35 EUR

 Dijaki nad osemnajstim letom starosti (plačajo v knjižnici)

17,35 EUR

 Študenti drugih univerz s statusom – letna članarina

22,00 EUR

 Ostali – letna članarina (eno koledarsko leto od vpisa v knjižnico)

 

 zaposleni na drugih članicah UL

16,00 EUR

 upokojenci (s kartico upokojenca)

6,00 EUR

 druge fizične osebe

36,00 EUR

 pravne osebe

155,00 EUR

 Ostali – polletna članarina (šest mesecev od vpisa v knjižnico)

 

 druge fizične osebe

26,00 EUR

 pravne osebe

83,00 EUR

 Trimesečna članarina – fizične osebe (tri mesece od vpisa v knjižnico)

17,00 EUR

 Mesečna članarina – fizične osebe (en mesec od vpisa v knjižnico)

11,00 EUR

 Oproščeni plačila članarine:

 zaposleni na Pravni fakulteti UL
 
 osebe od petnajstega do osemnajstega leta starosti

  
 brezposelne osebe
(z veljavnim potrdilom ZRSZZ)
  
 člani bibliotekarskih društev
(z veljavno člansko izkaznico bibliotekarskega društva)
  
 invalidne osebe

brezplačno

 Zamudnina

 

 Zamudnina (enota na dan):

 

 pri izposoji gradiva na dom

0,30 EUR

 pri izposoji čitalniškega izvoda

6,75 EUR

Obvestila o poteku roka izposoje:

 

 prvo obvestilo

0,90 EUR

 drugo obvestilo

2,30 EUR

 tretje obvestilo

3,00 EUR

 obvestilo pred tožbo

20,00 EUR

 Izgubljena literatura:

 

 stroški nabave

dejanski stroški

 stroški obdelave

6,75 EUR

 bančni stroški pri naročilu iz tujine

dejanski stroški

 Kavcije in odškodnine

 

 Odškodnina za poškodovano gradivo ali opremo (po dejanskih stroških)

dejanski stroški

 Odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti                          

nadomestni izvod gradiva
po dogovoru

 Nadomestna članska izkaznica

4,05 EUR

 Medknjižnična izposoja in dobava dokumentov

 (Pri storitvah medknjižnične izposoje je poštnina vključena v ceno.)

 

 Iz knjižnice Pravne fakultete UL v druge slovenske knjižnice:

 

 izposoja enote knjižničnega gradiva

8,60 EUR

 kopije:

 

       do 20 strani

5,60 EUR

       vsaka nadaljnja stran

0,10 EUR

 članek poslan elektronsko

4,60 EUR

 nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

dvojno

 Iz drugih slovenskih knjižnic za člane knjižnice Pravne fakultete UL:

 

 izposoja enote knjižničnega gradiva

cena dobavitelja + 6,55 EUR 

 članek

cena dobavitelja + 1,00 EUR

 članek poslan elektronsko

cena dobavitelja

 nujno naročilo (realizacija v 24 urah)

dvojno

 Informacijske storitve:

 

 informacijske storitve
 (ki presegajo uporabo enega informacijskega vira ali trajajo več kot 0,5 ure)

28,30 EUR + stroški

 tematske retrospektivne poizvedbe

28,30 EUR + stroški

 izobraževanje uporabnikov

brezplačno

 citiranost avtorja

28,30 EUR + stroški

 priprava, vnos in vodenje bibliografij (brezplačno za zaposlene na Pravni fakulteti UL
 in člane ter članice Svetovne mreže UL (SMUL), ki so aktivno vključeni v aktivnosti UL)

35,10 EUR + stroški

 Ostale storitve

 

 Tiskanje na stran

0,10 EUR

 Fotokopiranje ali skeniranje na stran

0,20 EUR

 Rezervacije in naročila gradiva:

 

 obveščanje o rezerviranem ali naročenem gradivu

brezplačno

 neprevzeto rezervirano ali naročeno gradivo (po enoti)

0,70 EUR

 stroški izposoje po pošti (po enoti)

8,00 EUR

 Veljavnost cenika

 

 Cenik knjižničnih storitev velja od:

1. 10. 2023

 Cenik je sprejel Upravni odbor Pravne fakultete UL na 117. seji dne 1. 6. 2023.

 

  
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115