Služba za mednarodno sodelovanje

Fakultetna Služba za mednarodno sodelovanje skrbi predvsem za promocijo in organizacijo mednarodne mobilnosti oziroma izmenjav študentov in zaposlenih (tako domačih kot tujih), nudi pa tudi splošne informacije o ostalih oblikah izobraževanja in študija v tujini.

Med njene naloge sodijo tudi:

  • vzdrževanje stikov z obstoječimi fakultetnimi partnerskimi institucijami v tujini in sklepanje novih bilateralnih sporazumov; 
  • obveščanje o aktualnih domačih in tujih razpisih s področja mobilnosti študentov in zaposlenih (prihajajočih in odhajajočih) ter administrativna pomoč pri izvedbi teh mobilnosti;
  • obveščanje študentov in zaposlenih o aktualnih domačih in tujih razpisih s področja mobilnosti ter administrativna in finančna podpora pri pripravi prjiavne projektne dokumentacije in izvedbi mednarodnih projektov;
  • svetovanje študentom in izvajanje postopkov priznavanja izobraževanja v tujini;
  • pomoč pri izvedbi obiskov gostujočih predavateljev;
  • urejanje fakultetnih spletnih strani, povezanih z mednarodnim sodelovanjem in raziskovanjem;
  • urejanje Facebook strani in Instagram profila mednarodne pisarne.

Kontakti zaposlenih:

Lea Kremič (kontaktna oseba za tuje izmenjavne študente)

Telefon: 01/ 4203 221
E-naslov: lea.kremic@pf.uni-lj.si


  Barbara Kokot (kontaktna oseba za študente PF UL, ki jih zanima izmenjava v tujini)

Telefon: 01/ 4203 223
E-naslov:
erasmus@pf.uni-lj.si
barbara.kokot@pf.uni-lj.si

Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/3613572901
(Meeting ID: 361 357 2901)


Vse zainteresirane vabimo, da nas s svojimi vprašanji ali predlogi tudi osebno obiščete (lokacija pisarne: pritličje Pravne fakultete - levi hodnik, poleg referata), saj vam bomo z veseljem prisluhnili in posredovali želene informacije.


URADNE URE:
  • ob torkih, med 10. in 11. uro;
  • ob sredah, med 9.30 in 11.30 in med 13.30 in 14.30;
  • ob četrtkih, med 10. in 11. uro.

Če bi se želeli oglasiti ob drugem terminu, prosimo, da se o tem predhodno dogovorite z go. Kokot ali go. Kremič.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115