Pravna klinika "Pravo v športu"


SPLOŠNO

Pravna klinika »Pravo v športu« je tematsko usmerjena obštudijska dejavnost, namenjena vsem študentom Univerze v Ljubljani. Cilj teoretičnega dela izobraževanja je pridobitev novih znanj in kompetenc s področja prava v športu, praktični del pa je namenjen pridobivanju delovnih izkušenj in poglabljanju teoretičnega znanja v obliki prakse pri različnih športnih organizacijah. Klinika poteka pod mentorstvom asistenta Jake Kukavice ob pomoči študentskih koordinatorjev, v sodelovanju z nekaterimi zunanjimi organizacijami, ki omogočajo opravljanje prakse.

Pravna fakulteta je akreditirala pravno kliniko »Pravo v športu« kot obštudijsko dejavnost. Uspešno zaključena praksa v okviru pravne klinike bo ponovno ovrednotena s 4 ECTS (kot opravljeni predmet Pravne veščine v praksi, na I. ali II. stopnji) ali zapisano kot priloga k diplomi.


NAMEN

Namen izvajanja klinike je omogočiti boljši vpogled v pravila in dileme pravnega področja, ki v družbi pridobiva vse večjo težo. Preko novega teoretičnega znanja študentom in ostalim udeležencem predstaviti probleme, s katerimi se sooča praksa, trkom splošnih pravnih pravil s specifiko športnih norm ter iskati boljše rešitve za prihodnost.

Ob ustanovitvi pravne klinike »Pravo v športu« v študijskem letu 2011/12 si je takratna ekipa postavila dva dolgoročna cilja. Prvi je bil vzpostavitev kinike kot redne obštudijske dejavnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Do danes, ko jo organiziramo že 13. leto in ko zanimanje za to področje raste, lahko rečemo, da je ta cilj uspešno dosežen. Še vedno pa ostaja drugi, širši cilj. To je dvig ravni športno-pravnega organiziranja in udejstvovanja.

KDO SE LAHKO PRIJAVI

»Pravo v športu« je namenjeno vsem študentom Univerze v Ljubljani. Obisk predavanj ni omejen zgolj na študente Pravne fakultete. Zaželeno pa je osnovno poznavanje tematike s kateregakoli vidika (pravnega, športnega, ekonomskega).

Pri prijavah študentov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani bodo imeli prednost študenti višjih letnikov (priporočamo vsaj 4. letnik študija). V primeru prepričljivih razlogov odobrimo prijavo tudi študentom 3. letnika v tekočem letu.


POTEK

Pravna klinika »Pravo v športu« poteka v štirih glavnih sklopih:

 • tradicionalno uvodno predavanje dr. Marka Ilešiča (december 2023),
 • teoretični del predavanj (februar 2024) z vodilnimi domačimi in tujimi poznavalci s tega področja,
 • okrogla miza (predvidoma v marcu 2024),
 • praktični del, opravljanja praks pri mentorskih organizacijah.

Ključni, teoretski del poteka v okviru seminarjev, kjer se v roku dveh tednov zvrstijo predavanja uveljavljenih strokovnjakov s področja prava in športa. Teme predavanj so izbrane tako, da se študentom predstavi čim širše področje prava v športu, s tem pa se imajo študentje možnost seznaniti s pravnim področjem, ki ga sicer ni v obveznem študijskem načrtu.

Kot novost smo pred nekaj leti vpeljali tudi okroglo mizo, na katero povabimo strokovnjake z različnih področij, za katere menimo, da nam lahko podajo nov in zanimiv pogled na obravnavano tematiko. Vsako leto izberemo novo, aktualno temo. Do sedaj smo obravnavali tematike, kot so:

 • »Financiranje in nagrajevanje športnikov: Ali bodo novi pristopi izrinili uveljavljene načine?«,
 • »Pravni vidiki boja proti dopingu v športu«,
 • »Zaposlovanje športnikov - med kariero in po njej«,
 • »Pogovor z Aleksandrom Čeferinom, predsednikom UEFA«
 • »Kam pljuje E-šport«UVODNO PREDAVANJE

Pravna klinika »Pravo v športu« je bila prvič izvedena v študijskem letu 2011/12. Že vse od zgodnjih začetkov je otvoril sezono dr. Marko Ilešič, sodnik na Sodišču EU. Tudi letos bo zainteresiranim študentom v decembru predaval o konceptualnem razmerju med športom in pravom.  


GLAVNI (TEORETIČNI) DEL KLINIKE

Glavni del klinike vedno poteka v začetku drugega semestra. Zvrsti se v nizu predavanj, kjer študentom postopoma predstavimo različne vidike prava v športu. Predstaviti želimo čim širši nabor strokovnjakov z raznih področji. Do sedaj smo uspešno sodelovali z:

 • Profesorji Pravne fakultete Univerze v Ljubljani: prof. dr. Peter Grilc (med drugim tudi arbiter na CAS), prof. dr. Klemen Podobnik, doc. dr. Luka Tičar in prof. dr. Saša Zagorc,
 • Odvetniki: Blaž Tomažin Bolcar (Odvetniška pisarna Bolcar), mag. Jure Levovnik (Odvetniška pisarna Jadek in Pensa), Tine Mišic (Odvetniška družba Ilič & partnerji), Pavle Pensa (Odvetniška pisarna Jadek in Pensa), Janez Pejovnik, Sabina Markič, Igor Angelovski,
 • Vodstveni in odgovorni člani športnih organizacij: Mladen Čičmir (vodja sektorja za mednarodne in pravne zadeve NZS), dr. Janez Kocjančič (nekdanji predsednik OKS), dr. Tone Jagodic (nekdanji generalni sekretar OKS in arbiter na CAS), Aleš Zavrl (nekdanji generalni sekretar NZS), Janko Dvoršak (SLOADO),
 • Sodniki in drugi iz vrst državnih organov: dr. Vesna Bergant Rakočevič (sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani in arbitra na CAS), dr. Marko Ilešič (sodnik Sodišča Evropske Unije), Drago Kos (nekdanji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije), Rožle Prezelj (Varuh športnikovih pravic),
 • Nekdanji študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani: Žiga Frass, Petra Kladnik, Luka Milanović, Ana Podbrežnik,
 • Drugi: Aleksander Čeferin (predsednik UEFA), prof. dr. Jernej Letnar Černič (Evropska pravna fakulteta Nove Univerze),  mag. Siniša Mitrović (davčni svetovalec), dr. Peter Merc (Lemur Legal),
 • Tuji predavatelji: Alexander Engelhard (Odvetniška pisarna Arnecke, Sibeth, Dabelstein), prof. dr. David McArdle (University of Stirling), Angelo Rigopoulos (UEFA) William McAuliffe (UEFA), prof. dr. Lionel Bently KC (Hon) (University of Cambridge).


PRAKSA

Po koncu teoretičnega dela, ko se študenti seznanijo s potrebnimi osnovami, sledi praktični del. Čim več udeležencem pravne klinike želimo po zaključenem sklopu predavanj omogočiti tudi udejstvovanje v praksi na področju prava in športa. Izbrani študenti opravljajo prakso v mentorskih organizacijah, kjer se imajo možnost seznaniti s tekočimi pravnimi zadevami, s katerimi se te ukvarjajo. Na ta način poglobijo in razširijo svoje znanje, pridobljeno tekom teoretičnega dela.

Do sedaj so študenti uspešno opravljali prakso pri naslednjih mentorskih organizacijah:

 • Nogometna zveza Slovenije,
 • Atletska zveza Slovenije,
 • Košarkarska zveza Slovenije,
 • Triatlonska zveza Slovenije,
 • Olimpijski komite Slovenije,
 • Plavalna zveza Slovenije,
 • Slovenska antidoping organizacija,
 • Slovenska univerzitetna športna zveza,
 • Športna unija Slovenije,
 • Zveza za šport invalidov Slovenije,
 • Inšpektorat in Direktorat RS za šolstvo in šport,
 • Javni zavod šport Ljubljana,
 • Varuh športnikovih pravic,
 • Odvetniška pisarna Bolcar,
 • Luka Milanović Sports Law.

Vsako leto pa si organizatorji prizadevamo razširiti krog organizacij, pri katerih se opravlja prakse. Ker je prijavljenih študentov praviloma več, kolikor je mest za prakso, je zelo pomembno sodelovanje pri predavanjih. Pri podeljevanju se trudimo ustreči željam posameznikov, hkrati pa zadovoljiti potrebe mentorskih organizacij.


IZVEDBA KLINIKE V LETU 2023/2024

Zaradi spremembe pri izvajanju pravnih klinik sprejemamo prijave že v začetku študijskega leta.

Zainteresirani pošljite svojo prijavo do vključno 6. oktobra 2023 na: pravo.v.sportu@gmail.com

Za informacije in vsa dodatna vprašanja pišite na: pravo.v.sportu@gmail.com.

Sledite nam na Facebook strani: https://www.facebook.com/PravnaKlinikaPravoVSportu.

Prisotni smo tudi na Instagramu: @pravovsportu.


ORGANIZACIJA

Mentor klinike bo as. Jaka Kukavica.
Soustanovitelj pravne klinike je prof. dr. Saša Zagorc, sicer športni navdušenec in član delovnih teles na NZS in UEFA.

V preteklih letih so bili študentski koordinatorji: Aljoša Aleksovski, Jerca Aubreht, Matej Brajnik (soustanovitelj klinike), Jakob Cerovšek, Kaja Deutschbauer, Erika Fabjan, Kristina Jan, Lea Kos, Tomaž Kržan, Andrej Kušar, Jaka Lapajna, Anita Lulić, Lina Matjašič, Eva Mustar, Urša Pirc, Ana Podbrežnik.

Študentska koordinatorja v študijskem letu 2023/2024 sta: Aljaž Bratkovič in Sabina Japić.
Galerija