5. seznam tem za seminarske naloge pri Pravni zgodovini za redne študente


TEMA: GEORGENBERŠKI PRIVILEGIJ IN OSTALI DEŽELNI PRIVILEGIJI TER MAGNA CARTA – (DEŽELNE) USTAVE KOT PROCES
NALOGO ODDATI PISNO IN OSEBNO na vajah, gov. uri, predavanjih do čet, 7. 11., do 10h VPRAŠANJA NA NALOGE SOŠOLCEV ELEKTRONSKO: do PON, 11. 11., do 9h.
USTNA PREDSTAVITEV:  PONEDELJEK, 11.11. 2020 (od 15 – 17h, siva predavalnica).
 
OBVEZNI VIRI IN LITERATURA:
Za osnovo vedno najprej preberite snov iz obeh učbenikov!
Če je le mogoče, temo naloge kratko utemeljite tudi z odlomkom iz temeljnega vira.
Temeljni viri: Kranjski privilegij (1338) (besedilo, fotokopirnica PF; knjiga Kranjski deželni privilegiji pridržana v čitalnici PF);

Temeljni viri: Privilegij za Metliko in Marko (1365) (besedilo v fotokopirnici PF; knjiga Kranjski deželni privilegiji pridržana v čitalnici PF);

Temeljni viri:  
Georgenberški privilegij (1186), za besedilo vira glej, Pravo v zgodovini; kdor zna nemško, priporočam K. Spreitzhofer, Georgenberger Handfeste, 1986 (npr. v NUK);

Temeljni vir: C. Holt, Magna Carta, Cambridge UP; več izdaj; kritični prevod besedila v angleščino iz tega dela kot tudi ogromno drugih razprav je na voljo na ŠIS; za slovenski prevod glejte prav tako ŠIS, za večino relevantnih določb pa nujno tudi prevod v Pravo v zgodovini!

 
POMEMBNO: Upoštevala bom samo tiste naloge, ki bodo izdelane v skladu s splošnimi navodili za izdelavo seminarske naloge (na voljo na ŠIS pod B1 Pravna zgodovina in v fotokopirnici PF); nujno poiskati vsaj eno dodatno literaturo o temi. Če temu in ostalim pogojem po navodilih ni zadoščeno, nalogo zavrnem.
PAZITE: Učbenika za pravno zgodovino, članki iz wikipedije in na tej strani navedeni viri ali literatura ne štejejo kot samostojno najdena literatura!

POIMENSKI SEZNAM NAJDETE V ŠIS-U PROF. DR. KATJE ŠKRUBEJ.