9. seznam tem za seminarske naloge pri Pravni zgodovini (redni študenti)


TEMA: ZAČETKI VLADARJEVE ZAKONODAJE V 16. ST. in RECEPCIJA RIMSKEGA PRAVA: AKURZIJ, BODIN IN PA KRANJSKI RED ZA DEŽELSKA SODIŠČA (1532), PRAGMATIČNA SANKCIJA (1713) TER DEDNI RED KARLA VI. (1720)
NALOGO ODDATI PISNO IN OSEBNO na vajah, gov. uri, predavanjih DO čet, 12. 12., do 10h.
VPRAŠANJA NA NALOGE SOŠOLCEV ELEKTRONSKO: do PON, 16. 12., do 9h.
USTNA PREDSTAVITEV:  PONEDELJEK, 16. 12. 2019 (od 15 – 17h, siva predavalnica).
 
OBVEZNI VIRI IN LITERATURA: Za osnovo vedno najprej preberite snov iz obeh učbenikov!
Če je le mogoče, temo naloge kratko utemeljite tudi z odlomkom iz temeljnega vira.
Temeljni viri in literatura: za načelo princeps legibus solutus, gl. razpravo Tierney,  
»The Prince is Not Bound by the Laws. Accursius and the Origins of the Modern State« (objavljena na ŠIS in dostopna na JSTOR);

Temeljni viri in literatura: za pojem suverenosti Jeana Bodina gl. prevod in komentar Bodinovega temeljnega dela v angleščino Tooley, Bodins Six books of the Commonwealth (objavljeno na ŠISu, dostopno tudi po internetu); kdor zna francosko, odlomki iz originala Les six livres de la république, prav tako objavljeni na ŠISu; tudi Ulph, Jean Bodin and the Estates-General of Blois 1576 (tudi na ŠISu in JSTORju)
 
Temeljni viri in literatura: za Kranjski red za deželska sodišča glej Škrubej, Pravo v zgodovini; za Dedni red Karla VI. glej Kambič Recepcija rimskega dednega prava na Slovenskem s posebnim ozirom na dedni red Karla VI. ZRC, ZRC SAZU, 2007; za pragmatično sankcijo pa Škrubej, »Avstrijska sanctio pragmatica in francoska lex salica«, kot je objavljena na
http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:sd18z15/VIEW/;

POMEMBNO: Upoštevala bom samo tiste naloge, ki bodo izdelane v skladu s splošnimi navodili za izdelavo seminarske naloge (na voljo na ŠIS pod B1 Pravna zgodovina in v fotokopirnici PF); nujno poiskati vsaj eno dodatno literaturo o temi.

PAZITE: Učbenika za pravno zgodovino, članki iz wikipedije in na tej strani navedeni viri ali literatura ne štejejo kot samostojno najdena literatura!

Poimenski seznam je objavljen v ŠISu.