B1 Arbitražno pravo in ARS in B1 Evropsko zasebno pravo


V prvem tednu drugega semestra (3. - 7. februar) bosta termina predavanj in seminarja pri omenjenih predmetih zamenjana.

Arbitražno pravo in ARS bo v torek, 4. 2. od 15. do 17.30 (začetek točno ob uri, vijolična predavalnica)
Evropsko zasebno pravo bo v sredo, 5. 2. od 12. do 15. ure (rdeča predavalnica)
 
Prof. Aleš Galič, prof. Damjan Možina