B1 Civilno procesno pravo - 9. - 13. marec

V ŠIS-u je objavljen ppt na temo PRITOŽBE za odpadlo predavanje z dne 12. 3.. Gradivo za to temo, ki ga naj študentje sami preštudirajo, je naslednje:

- Ude, Civilno procesno pravo, paragraf 75 – Splošni pojmi o pravnih sredstvih, paragraf 76 – Pritožba proti sodbi, paragraf 77 – Pritožba proti sklepu

- Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona in stvarnim kazalom Aleša Galiča, Uradni list, 2017, 14. poglavje Pritožba (str. 49-54)

- Ekart, Rijavec, Ude, Keresteš, Zakon o pravdnem posotpku z novelo ZPP-E, GV Založba, 2017, 22. poglavje Sodba (str. 115-126) in 25. poglavje Pritožba (str. 128-146)