B1 Civilno procesno pravo - rezultati pisnega dela in razpored za ustne izpite

CPP- rezultati in ustni

Rezultate pisnega dela izpita si lahko ogledate v priponki.

Ustni izpit imajo vsi, ki so na pisnem izpitu zbrali 5 točk ali več.

 

S komisijskimi izpiti (vseh, ki so pisali 5 točk ali več) začnemo ob 10:00 (29. 5. 2020)

(povezava: https://zoom.us/j/96100899183?pwd=NWNFOE5DRjdFM3EyTWVDUmM0eG9kdz09  )

 

Ostali spodaj preverijo ob kateri uri in katerem spraševalcu so. Povezava za vse študente pri istem spraševalcu se nahaja pod imenom spraševalca.

Študentje na ustni izpit čakajo v čakalnici Zooma, dokler jih spraševalec ne vključi v sejo.

 

Razpored po priimkih:

 

A-vključno KON – prof. Kramberger Škerl

povezava: https://us02web.zoom.us/j/82650998633

A-Ken – ob 10:30

Kev -Kon – ob 11:30

 

KOR-vključno NAN – doc. Pogorelčnik Vogrinc

Povezava: https://zoom.us/j/96100899183?pwd=NWNFOE5DRjdFM3EyTWVDUmM0eG9kdz09 

Kor-Luz – ob 10:30

Maj-Nan – ob 11:30

 

NEM-do konca  - prof. Galič

Povezava: https://us02web.zoom.us/j/82598116973

Nem – Res – ob 10:30

Simon – Sukn – ob 11:30

Šušt – do konca – ob 12:30

 

 

Termin vpogledov v negativne bo objavljen tekom dneva. Vpogledi bodo naslednji teden preko aplikacije Zoom