B1 Delovno pravo - vaje

Vaje pri B1 Delovno pravo bodo v tednu 11. 3. do 15. 3. 2019 potekale v skladu z dogovorjenim urnikom. Študenti si za pripravo na vaje preberite sodbe v praktikumu na straneh 390-425. Poleg tega si preberite tudi relevantne člene ZDR-1. Na vajah bomo obravnavali predvsem odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.
 
As. Primož Rataj