B1 Delovno pravo - vaje

Spoštovani,

vaje pri predmetu B1 Delovno pravo bodo 11. in 12. novembra 2020 potekale v skladu z urnikom. Za pripravo na vaje si preberite strani 93-120 v praktikumu Delovno pravo: zbirka sodnih odločb, 2. spremenjena in dopolnjena izdaja, 2020. Na vajah bomo obravnavali pravico do sodelovanja pri odločanju.

Lep pozdrav,

as. Primož Rataj