B1 Delovno pravo - vaje

Vaje pri predmetu B1 Delovno pravo bodo 16. in 17. decembra 2020 potekale v skladu z urnikom. Za pripravo na vaje si preberite sodbe v praktikumu na straneh 161-166. Poleg tega si preberite člene 11-17, 21-22, 24, 28-32 v ZDR-1. Na vajah bomo obravnavali postopek sklepanja pogodbe o zaposlitvi.

As. Primož Rataj