B1 Kazensko procesno pravo - urnik vaj v poletnem semestru

V poletnem semestru bodo vaje pri KPP potekale po naslednjem urniku:

1. in 2.  skupina: ponedeljek, od 14. do 16.30 (Vijolična predavalnica),

3. skupina: ponedeljek, od 16.45 do 19.15 (seminar 4),

4. skupina: sreda ,od 12. do 14.30 (seminar 4),

5. skupina: sreda, od 14.45 do 17.15 (seminar 4).

Seznam obvezne prisotnosti na vajah v poletnem semestru je objavljen na ŠIS.

Študentje, ki 13. 1. niste mogli izpolniti obvezne prisotnosti, morate ta termin nadomestiti na katerih koli vajah v poletnem semestru.

Miha Hafner