Datum vpisa študentov v 2. letnik – 14. 9. 2018

Študente obveščamo, da bo vpis v 2. letnik potekal v petek, 14. septembra 2018, ob 9. uri v vijolični predavalnici.

Da bo vpisni list pripravljen morate v ŠIS-u izpolniti Anketo o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…), seveda ko izpolnite pogoje za vpis v višji letnik.

Na vpis s seboj prinesite natisnjen in podpisan vpisni list, indeks (tisti, ki ga imate), študentsko izkaznico in potrdilo, da imate v knjižnici poravnane vse finančne obveznosti.

Če se vpisa na navedeni dan ne boste mogli udeležiti,se lahko vpišete tudi v referatu, v času uradnih ur.