Datum vpisa študentov v 3. letnik - 4. 9. 2018

Študente obveščamo, da bo vpis v 3. letnik potekal v torek, 4. septembra 2018, ob 9.30 uri v vijolični predavalnici.

Da bo vpisni list pripravljen, morate v ŠIS-u izpolniti Anketo o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…), seveda, ko izpolnite pogoje za vpis v višji letnik.

Na vpis s seboj prinesite natisnjen in podpisan vpisni list, indeks (tisti, ki ga imate), študentsko izkaznico in potrdilo, da imate v knjižnici poravnane vse finančne obveznosti.

Če se vpisa na navedeni dan ne boste mogli udeležiti, se lahko vpišete tudi v referatu, v času uradnih ur.