Datum vpisa študentov v 4. letnik – 13. 9. 2019

Študente obveščamo, da bo vpis v 4. letnik potekal v petek, 13. septembra 2019, ob 9.30 uri v vijolični predavalnici.

Da bo vpisni list pripravljen morate v ŠIS-u izpolniti Anketo o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…), seveda ko izpolnite pogoje za vpis v višji letnik. Za vpis je potrebno imeti natisnjen (pokončno in dvostransko) in podpisan vpisni list, študentsko izkaznico in potrdilo iz knjižnice (poravnane obveznosti).

Potrdila o vpisu boste lahko natisnili (ŠIS) sami že naslednji dan. Vlogo o subvencionirani mesečni vozovnici pa pridobite po e-poti z digitalnim potrdilom (navodila Ministrstva za infrastruktutro).

Če se vpisa na navedeni dan ne boste mogli udeležiti, se lahko vpišete tudi v referatu, v času uradnih ur.