Informacije v zvezi s prijavami na izpite ali kolokvije

Prijave na izpita iz Sociologije prava in Pravne zgodovine bodo mogoče takoj, ko bomo vpisali obveznosti (v naslednjih dneh in še dovolj zgodaj za prijavo).

Ker je večina zamudila prijavni rok na test iz Uvoda v pravoznanstvo (do 5 dni prej), lahko (izjemoma) pošljete prošnjo na:
branko.perhaj@pf.uni-lj.si.

Vsi, ki imate neporavnane finančne obveznosti (ŠIS se aktivira v roku do 5 dni po vplačilu), prošnji priložite scan plačane položnice.