Informacije za študente, ki se vpisujejo na magistrski študijski program Pravo (druga stopnja)

Število razpisanih mest: Za študijsko leto 2019/20 je razpisanih 250 mest.

Omejitev vpisa:
V primeru omejitve vpisa (prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest) bo izbira kandidatov opravljena na podlagi ponderirane povprečne ocene; osnova za izračun povprečne ocene je zmnožek ocene in števila ECTS pri posameznem predmetu.
Prijava: Prvi prijavni rok se izteče 11. 9. 2019, drugi prijavni rok poteka od 16. 9. 2019 do 18. 9. 2019. Na drugostopenjski študij se prijavite preko portala eVŠ.

Vpis:
Študenti boste po zaključenem prijavnem postopku, prejeli na elektronski naslov uradno obvestilo o sprejetju na študijski program ter navodila glede vpisa; po prvem prijavnem roku predvidoma med 12. 9. in  14. 9. Takrat bodo tudi že znani datumi vpisov.

Izbirnost: V štud. letu 2019/20 bo fakulteta izvajala vse štiri usmeritvene module. Poleg usmeritvenega modula vpiše študent še dva izbirna predmeta; kot izbirni predmet se lahko vpiše tudi kateri od predmetov iz preostalih treh modulov. Menjava izbirnih predmetov in modulov po vpisu ne bo mogoča; vsebina vseh predmetov, obveznosti za pristop k izpitu in način opravljanja izpita je objavljena na povezavi http://www.pf.uni-lj.si/ii-stopnja/ucni-nacrti-20182019-42628/, urnik za študijsko leto je objavljen na povezavi http://www.pf.uni-lj.si/ii-stopnja/urnik-zimski-semester-20192020-46696/ in http://www.pf.uni-lj.si/ii-stopnja/urnik-poletni-semester-20192020-46700/ .

Magistrsko delo:
Za zaključek študija II. stopnje morate izdelati in uspešno zagovarjati magistrsko diplomsko delo. Študenti (vpisani v prvi letnik in v dodatno leto) lahko svoje predloge tem za magistrsko delo (naslov in kratka dispozicija) predložite mentorjem do 5.10.2019 ali pa jo izberete iz seznama tem, ki bo objavljen po 12.10.2019, kot določa Pravilnik o zaključku študija in magistrskem diplomskem delu - http://www.pf.uni-lj.si/media/pravilnik.o.zakljucku.studija.in.magistrskem.diplomskem.delu.pdf .

Status: Zakon o visokem šolstvu v 70. členu določa, da študent, ki zaključi študijski program prve stopnje, ohrani status študenta do izteka študijskega leta, v katerem je zaključil študij, to je do 30.9.2019. Potrdila o zaključku študija boste prejeli na vpisu.