Izpit iz Pravne zgodovine

Obvestilo za študentke in študente – izpit iz pravne zgodovine, majski rok

Zaradi izboljšane epidemiološke situacije bo izpit iz pravne zgodovine v majskem roku v celoti potekal v prostorih fakultete. Izpit bo kot vedno pisni in ustni. Struktura pisnega izpita in ocenjevalna lestvica ostajata enaka kot vsa leta. Pisni del izpita bo v ponedeljek, 17. maja ob 9h,  predvidoma v sivi in zlati predavalnici. Natančna informacija bo objavljena takoj,
ko bo na podlagi prijav in odjav jasno, ali bosta potrebni dve predavalnici ali samo ena. Ustni zagovori se pričnejo po vnaprejšnjem razporedu, opravljenem pred pristopom na pisni del,  še isti dan po abecednem redu. Kot običajno bodo potekali v mojem kabinetu ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov (maska, razkuževanje, prezračevanje).

Želim vam veliko uspeha pri študiju in vas z velikim veseljem ponovno pričakujem v fakultetnih prostorih!


Katja Škrubej, 3. 5. 2021