Obvestilo glede izpita iz Pravne zgodovine

Spoštovane študentke, spoštovani študentje,

izpit pri predmetu Pravna zgodovina bo v septembrskem roku glede na sedaj znane epidemiološke podatke in navodila fakultetnega vodstva, ki dopušča nosilcem predmeta, da se sami odločijo za način izvedbe izpita  v tem zadnjem rednem roku, potekal na klasičen način, in sicer tako bo kraju izvedbe (siva predavalnica PF, nato ustni zagovori po vnaprej določenih terminih v mojem kabinetu) kot tudi po načinu (skupni pisni del in individualni ustni zagovori). Glede na število sedaj prijavljenih predvidevam, da bodo ustni zagovori potekali v ponedeljek, 31. 8., in v torek, 1.8., in sicer po abecednem redu na podlagi predhodne razporeditve v predavalnici tik pred začetkom pisnega dela, tako kot je pri mojem predmetu že leta običajno. Glede varnosti je potrebno upoštevati navodila fakultetnega vodstva (obvezno nošenje mask v času izpita).

 

Veliko uspeha pri študiju!

Prof. dr. Katja Škrubej