Obvestilo o razpisu Po kreativni poti do znanja za študijsko leto 2019/20 (projekti PKP)

Obveščamo vas, da se bodo tudi v študijskem letu 2019/20 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani lahko izvajali projekti PKP, ki jih financira Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije.

Projekti PKP so izvajajo v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja s fakultete in delovnega mentorja iz sodelujoče gospodarske družbe v obdobju od 3 do 5 mesecev. Namen projektov PKP je iskanje kreativnih in inovativnih rešitev za izzive gospodarskega in družbenega okolja.

Več informacij o razpisu za leto 2019/20 (tretje odpiranje) je dostopnih TUKAJ.

Študenti, ki bi vas sodelovanje na projektu PKP zanimalo in morda že imate projektno idejo, ste vabljeni, da neposredno kontaktirate potencialne pedagoške mentorje in se dogovorite za sodelovanje.

Prijavni obrazec je dostopen TUKAJ.


OPOZORILO:
Potencialne prijavitelje naprošamo, da si vnaprej dobro preberejo merila za izbor in skušajo prijavo pripraviti tako, da bo imela kar največ možnosti za uspeh (npr. več točk lahko dobite, če imate sodelujoče študente in ped. mentorje iz različnih študijskih smeri; če z vami sodeluje gospodarska družba, ki na razpisu PKP še ni sodelovala; če boste načrtovali tudi aktivnost t.i. prenosa znanja, Ipd.).

Idejne predloge projektov (v obliki čimbolj izpolnjene prijavnice) je treba do petka,  25. oktobra 2019, poslati na naslov. projekti.PF@pf.uni-lj.si
 
Vsaka fakulteta lahko na razpis za študijsko leto 2019/2020 odda le do tri predloge projektov (oziroma morda pa tudi štiri ali pet, če bi se na ravni UL nekaj članic odločilo, da se odrečejo ponujeni kvoti).
 
Naš fakultetni (interni) izbor bo – če bo potreben – naredil kolegij dekana; slednji bo predvidoma dajal prednost naslednjim predlogom oz. merilom:
  • vsebinsko bolj dodelani, kakovostnejši predlogi;
  • predlogi, za katere je pričakovati, da bodo na razpisu dobili večje število točk (upoštevajoč merila, ki jih predvideva razpis);
  • predlogi pedagoških mentorjev, ki še niso sodelovali pri katerem od prejšnjih projektov PKP in/ali ŠIPK;
  • pravična porazdelitev po katedrah.
Izbor treh do petih predlogov, za katere bomo presodili, da imajo največ možnosti za uspeh na razpisu, bo opravljen do srede, 30. oktobra, nato bi izbrani projekti imeli čas za piljenje prijavnice in dostavo ostale zahtevane dokumentacije do srede 13. novembra 2019.

Za več informacij lahko se obrnite na mednarodno pisarno (kontaktna oseba: Lea Kremič), osebno (v času uradnih ur, med 10.00 in 11.30) ali po e-pošti: projekti.PF@pf.uni-lj.si).