Obvestilo: v pon., 18. nov., zamik seminarja pri Pravni zgodovini

Zaradi delovnega kosila v okviru priprav na 100. obletnico PF bo začetek seminarja v ponedeljek, 18. 11., pri predmetu Pravna zgodovina zamaknjen za petnajst minut, tj. na 15.30. Zamik je usklajen tudi s profesorjem Kambičem, ki ima zatem vaje iz Rimskega prava.

prof. dr. Katja Škrubej