Obvestilo za študente

Spoštovane, spoštovani,

tudi v času študija na daljavo ostaja stik med učiteljem oziroma asistentom in študenti posebnega pomena; učitelji in asistenti vedno pogosteje ugotavljamo, da je nepogrešljiv za uspešno delo. To velja še posebej v tistih primerih, ko je udeležba na predavanjih, seminarjih ali vajah obvezna, osebni prispevek študenta pa se upošteva kot pogoj za pristop k izpitu ali kot del končne ocene.

Študentke in študente zato obveščam, da je uporaba spletne kamere na poziv učitelja in asistenta med predavanji, seminarji oziroma vajami obvezna. Študenti, ki to želijo, naj v aplikaciji Zoom uporabijo virtualno ozadje in tako poskrbijo za zasebnost. Če uporaba kamere zaradi tehničnih ali drugih razlogov ni mogoča ali je otežena, naj o tem obvestijo učitelje oziroma asistente.

Primož Gorkič,
prodekan za študijske zadeve