ODJAVLJANJE OD IZPITOV

Vse študente opozarjamo, da odjava od izpita na dan izpita pri izvajalcu izpita ni mogoča. Tako določajo Pravila PF v 103. členu, ki velja od 1. 10. 2017:
  • Odjava je mogoča najkasneje do 12. ure na dan pred izpitom preko ŠISa.
  • Če se od izpita na odjavite in na izpit ne pristopite iz opravičljivega razloga, morate takoj po prenehanju tega razloga referatu dostaviti ustrezna dokazila. V tem primeru se bo štelo, da ste se od izpita odjavili pravočasno.
Pazite: Če se od izpita ne odjavite pravočasno in nanj ne pristopite brez opravičljivega razloga, Pravila PF določajo, da ste izkoristili izpitni rok.
 

Želim vam uspešno opravljanje izpitov.
izr. prof. dr. Katja Filipčič, prodekanja