Oglas za prosto delovno mesto pripravnika (m/ž)

Občina Trbovlje išče pripravnika

Občina Trbovlje že več let mladim omogoča pridobitev prvih delovnih izkušenj, s tem namenom je tudi letos v začetku julija objavila javno objavo za prosto delovno mesto pripravnik - Strokovni sodelavec VII/1 v Oddelku za premoženjske zadeve. Kandidati za omenjeno delovno mesto morajo imeti najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) pravne smeri oz. visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) pravne smeri oz. visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) pravne smeri. S pripravnikom se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas 8 mesecev, pripravnik prejema plačo, upravičen je do plačila malice in potnih stroškov ter sorazmernega deleža letnega regresa in dopusta. Gre torej za redno zaposlitev za določen čas, s katero kandidat pridobi delovne izkušnje, zaradi česar je nato lažje zaposljiv na trgu del. Kandidatom ponujamo možnost dogovora o začetku pripravništva. Rok za prijavo je 20. julij 2020.

Več informacij, skupaj z javno objavo pa na spletni strani Občine Trbovlje, na povezavi - https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24 .