Pravna zgodovina – novembrski izpitni rok (način izvedbe)

 
Novembrski izpitni rok bo izveden na daljavo. Pisni del izpita bomo izvedli v sredo, 25. novembra ob 17h  v kombinaciji platform zoom in exam.net, ustni del pa v petek, 27. novembra po vnaprej določenem razporedu in poslanimi povezavami na zoom seje, tako kot je to bilo na majskem roku.

Podrobnejša tehnična navodila za pisni del, razpored za ustni del in pa povezave bodo objavljena v skladu s prakso takoj po končanih odjavah, to je 24. novembra v popoldanskem času.


Prof. dr. Katja Škrubej, 10. 11. 2020