Predkolokvijsko tutorstvo za pravno zgodovino

Predkolokvijsko tutorstvo za pravno zgodovino bo v sredo, 14. 11., v Sivi predavalnici od 15.00 do 17.30.


Predelali bomo še preostala poglavja, nato pa izvedli kolokvijsko vajo in odgovarjali na morebitna vprašanja. Ta bodo za študente, ki se tutorstva ne morejo udeležiti objavljena tudi na spletu.


Vabljeni!