Priložnost za delo na Študentskem inovativnem projektu za družbeno korist – Medijske reprezentacije starosti in trpinčenje starejših v novinarskem poklicu

Vse zainteresirane študentke in študente prava (prva stopnja) vabimo k sodelovanju pri Študentskem inovativnem projektu za družbeno korist, ki se bo od 1. marca do 31. junija, izvajal na Fakulteti za družbene vede. Namen projekta, v katerem sodelujeta še Sindikat novinarjev Slovenije in OPRO, zavod za aplikativne študije, je analiza medijskih reprezentacij in iskanje rešitev za problematiko trpinčenja starejših v novinarskem poklicu. Cilj projekta je novinarje in splošno javnost soočiti s stereotipi in predsodki o starosti ter tako zmanjšati tveganje, da bi se prakse in posledice trpinčenja starih zaposlenih tolerirale, stereotipi in predsodki pa nezavedno reproducirali.

Cilji:

-              zaposlene v novinarskem poklicu in širšo javnost soočiti z lastnimi stereotipi o starosti;

-              omogočiti lažje in hitrejše zaznavanje primerov trpinčenja;

-              povečati medgeneracijsko solidarnost med zaposlenimi;

-              ozavestiti novinarje glede slabih praks poročanja o starosti.

Primarne delovne naloge študenta oz. študentke:

-              pregled in izbor člankov na temo trpinčenja starejših zaposlenih v dnevnih tiskanih časopisih (Delo, Večer in Finance);

-              šifriranje člankov in deskriptivna analiza medijskih reprezentacij starosti s posebnim poudarkom na trpinčenju zaposlenih (predznanje s področja analize vsebin je zaželeno, ni pa potrebno);

-              sodelovanje pri pripravi dokumenta, v katerem bodo zbrane dobre in problematične prakse poročanja o starosti s posebnim poudarkom na trpinčenju starejših zaposlenih;

-              sodelovanje pri javni razpravi na temo trpinčenja starejših zaposlenih;

-              poročanje oz. izpolnjevanje obrazcev o opravljenem delu.

Trajanje in obremenitev:

Projekt se začne 1. marca 2019 in traja štiri mesece. Predvideno število ur, ki jih študent oz. študentka v tem času opravi na projektu, je 160 (v povprečju 10 na teden). Delo je plačano.

Kompetence, ki jih bo lahko študent ali študentka na projektu pridobil oz. pridobila:

-              kompleksno strokovno izražanje;

-              kritično pojasnjevanje aktualnih problemov in iskanje rešitev zanje;

-              kritično ovrednotenje delovanja medijev;

-              organizacija raziskovalnega procesa ter kritično ovrednotenje in interpretacija rezultatov;

-              poznavanje postopkov delovnega prava in pravnega urejanja odnosov s sindikati

-              sposobnost poglobljene obravnave določene pravne problematike;

-              postavljanje in uresničevanje projektno naravnanih ciljev;

-              kritično razumevanje omejitev pravnih postopkov;

-              evalvacija projektov.

Za študente in študentke, ki bodo sodelovali na projektu, mora veljati, da:

-              so za čas trajanja projekta vpisani v javno veljaven študijski program na do/podiplomski ravni v RS, niso pavzerji;

-              niso v delovnem razmerju, samostojni podjetniki, posamezniki ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb;

-              niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda;

-              v okviru aktualnega odpiranja sodelujejo samo v enem projektu ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist) ali PKP (Po kreativni poti do znanja);

-              na projektih ŠIPK ali PKP še niso sodelovali.

Prijava:

Kandidati morajo svoj interes za sodelovanje pri projektu sporočiti prof. dr. Alenki Švab (alenka.svab@fdv.uni-lj.si) preko elektronske pošte najpozneje do 24. februarja 2019. Priložiti morajo kratek strokovni življenjepis in motivacijsko pismo (do 500 besed).