Razglasitev rezultatov pri UVP

UVOD V PRAVOZNANSTVO

 

RAZGLASITEV REZULTATOV PISNEGA DELA IZPITA

(septembrski rok)

 

Razglasitve bodo potekale po naslednjem razporedu:

- od Seršen do Žura v četrtek, 6. septembra, ob 8.30, v seminarski sobi 5,

od Kovač do Rozman v petek, 7. septembra, ob 8.30, v seminarski sobi 5,

-  od Bilić do Kolmanko v ponedeljek, 10. septembra, ob 8.30, v seminarski sobi 5.

 

Če se Vam razglasitev prekriva s pisnim ali ustnim delom kakšnega drugega izpita, se na ustni zagovor zglasite po opravljenem pisnem ali ustnem delu tega izpita.