Razpis za študentsko delo v odvetniški pisarni

Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana išče študenta višjih letnikov prava za občasno pomoč v administraciji.

Študentsko delo bi potekalo v maju in prvem tednu junija dvakrat tedensko, predvidoma ob četrtkih in petkih, oziroma dodatno po dogovoru, v nadaljevanju pa po sprotnem dogovoru.

Plačilo znaša 5,5 EUR/uro bruto.

Zainteresirani študentje lahko pošljejo prijave po elektronski pošti na naslov tajnistvo@kozinc.si.
Rok za prijave je 22. 4. 2019.

 

Ljubljana, 8. 4. 2019