Sociologija prava – kolokvij

V ponedeljek, 2. 12. 2019, bomo okviru seminarja pri predmetu SOCIOLOGIJA PRAVA izvedli kolokvij, ki je namenjen ponovitvi doslej obravnavane snovi in seznanitvi študentk in študentov z načinom preverjanja znanja pri tem predmetu.

Kolokvij torej ni uradna študijska obveznost oz. pogoj za pristop k izpitu, zato za študentke in študente udeležba na kolokviju tudi NI obvezna. Glede na to tudi ni potrebna prijava na kolokvij v ŠIS.   

Za kolokvij pride v poštev snov, ki je bila obravnavana na predavanjih (do oz. vključno s temo »Upravne institucije«, poglavja v knjigi: I.–III. in VII–X.), seminarju (do oz. vključno z gradivom in dodatno literaturo pri temi »Legitimnost prava«) in vajah (do oz. vključno z gradivom pri temi »Upravne institucije«).   


Tilen Štajnpihler Božič